Катарина Канивец > Презентації

Основи селекції та біотехнології

Завдання і методи селекції. Сорт, порода, штам. Штучний добір, його форми. Системи схрещувань організмів: внутрішньовидова гібридизація... Детальніше...

Основи екології частина 1

Екологічні фактори та їхня класифікація (абіотичні, біотичні, антропогенні). Закономірності дії екологічних факторів на організми. Основні форми біотичних... Детальніше...

Основи екології частина 2

Вид. Критерії виду. Ареал. Екологічна ніша. Структура виду. Популяція. Характеристика популяції. Структура популяції (вікова, просторова, статева)... Детальніше...

Еволюція та історичний розвиток органічного світу

Еволюція. Філогенез. Філогенетичний ряд. Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка. Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна. Біогенетичний закон... Детальніше...

Найпростіші. Будова та різноманіття

Основні ознаки найпростіших, клас саркодові, характеристика представників класу, дизентерійна амеба, клас джгутикові... Детальніше...

Кишковопорожнинні. Будова і функції

Основні ознаки, основні ароморфози типу, підтип жалкі, клас гідроїдні, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, різноманітність... Детальніше...

Будова і різноманіття типів червів

Загальна характеристика типу плоскі черв'яки, загальна характеристика класу війчасті черви, будова молочно-білою планарії, різноманітність війчастих червів... Детальніше...

Молюски. Будова та різноманіття

Загальна характеристика типу, клас черевоногі молюски, будова і різноманітність, клас двустулкові молюски, різноманітність і будова, клас головоногі ... Детальніше...

Членистоногі: частина 1. Ракоподібні та павукоподібні

Ракоподібні та павукоподібні: Загальна характеристика типу, основні ароморфози типу, клас ракоподібні, зовнішня і внутрішня будова ... Детальніше...

Членистоногі: частина 2. Комахи

Загальна характеристика класу комахи, зовнішня і внутрішня будова, процеси життєдіяльності, класифікація комах, різноманітність, значення комах ... Детальніше...
x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее