Катарина Канивец > Словник термінів
Абсцизова кислота - фітогормони рослин (АБК), виділений в 1963 р. одночасно і незалежно Ф. Уорінг з листя берези і явора і Ф.Еддікотом, Б.Мілборроу і К.Окумой з молодих коробочок бавовника...

Абтуракул - пара мускулистих виростів на передньому кінці тіла безвуздечкових погонофор, спрямованих уперед і з'єднаних між собою кутикулярними перетинками. На передньому кінці абтуракула є кутикулярна кришечка, яка закриває вхід в трубку, коли тварина в ній ховається.

Авікулярій - видозмінена особина поліморфної колонії мохуваток. Складається з маленької комірки і рухомого "дзьоба", який безупинно відкривається і закривається завдяки м'язовому зусиллю. Авікуляріі безперервно рухаються з боку в бік і відганяють дрібних тварин, перешкоджаючи заселенню колонії.

Автогамія - самозапилення у рослин. При самозапиленні рильце запилюється пилком того ж квітки або пилком інших квіток цього ж примірника рослин...

Автогамія - самозапліднення організмів, під час якого поєднуються два сестринських гаплоїдних ядра у спільній цитоплазмі. Даний спосіб запліднення зустрічається у одноклітинних організмів (діатомові водорості, найпростіші)...

Автотомія - самовільне відкидання кінцівок або інших частин тіла (хвоста, променя, клешні, сифона тощо) як захисна реакція на різке їх подразнення (наприклад, напад хижака). В основі автотомії лежить рефлекторний процес. Часто втрачені частини тіла здатні відновитися. Автотомію можна спостерігати...

Автотроф - організм, що синтезує органічні речовини для своєї життєдіяльності з неорганічних, використовуючи сонячну енергію (фотоавтотроф) або енергію, що виділяється при хімічних реакціях (хемоавтотрофи). До автотрофів належать водорості...

Автотрофні організми - це організми, які запасають енергію, синтезуючи органічні речовини їх неорганічних у процесі фотосинтезу або хемосинтезу...

Автохори - рослини, плоди та насіння яких розсіюються порівняно недалеко від материнського організму, зазвичай не більше кількох метрів. Дану групу рослин поділяють...

Агамонт - нестатева особина в життєвому циклі організмів з первинним чергуванням поколінь (найпростіші). Покоління агамонтів диплоїдне, утворені ними агамети є гаплоїдними внаслідок мейозу.

Агар-агар - екстракт червоних або бурих водоростей. Широко застосовується в харчовій, паперовій, фармацевтичній, текстильній та інших галузях промисловості...

Агроценоз - штучні фітоцінози, створені людиною у результаті обробки сільськогосподарських культур.

Адаптивна радіація - форма дивергенції в еволюції родинних груп організмів в межах великого таксона в ході пристосування до різних умов навколишнього середовища. Прикладом адаптивної радіації може бути різноманітність сумчастих в Австралії.

Адолескарія - остання личинкова стадія деяких трематод (печінкової двуустки). Адолескарія розвивається з церкарії після виходу з проміжного господаря в воду та інцистування на рослинності або іншому субстраті...

Азотфіксація - включення атмосферного азоту в сполуки. Здійснюється певними вільноживучими і симбіотичними бактеріями.

Азотфіксуючі бактерії - грунтові бактерії, що перетворюють атмосферний азот у сполуки азоту.

Акантела - одна з стадій розвитку акантоцефалів (паразитичних червів), що характеризується переходом в інцистований стан. Після потрапляння в організм господаря акантела розвивається в дорослого черв'яка...

Акантор - одна з стадій розвитку акантоцефалів (паразитичних червів), під час якої відбувається зміна форми тіла і втрата личинкових структур. Дана стадія проходить в організмі проміжного господаря, який заковтнув яйце акантоцефала.

Акінета - вегетативна клітина ціанобактерій, що перетворилася в товстостінну спору, стійку до несприятливих впливів.

Акліматизація - процес пристосування організму до змін умов навколишнього середовища (клімат, часовий пояс, умови утримання та ін.). Забезпечується даний процес сукупністю адаптивно-компенсаторних реакцій організму, спрямованих на підтримання нормального...

Акомодація - процес зміни кривизни кришталика зорового аналізатора, який збільшує його заломлюючу силу. Ця здатність забезпечує чітке бачення предметів, розташованих на різній відстані від ока. В процесі акомодації беруть участь циліарні м'язи, скорочення яких викликає...

Аконціі - довгі нитки, на епітелії яких знаходяться жалкі клітини і залози. Аконціі є своєрідними органами захисту, зустрічаються у деяких актиній.

Аксонема - елемент структури джгутика у найпростіших. Має циліндричну форму, складається з 9 пар мікротрубочок, пов'язаних між собою, і пари мікротрубочок в центрі.

Аксоподії - ниткоподібні псевдоподії, які мають стереоплазматичну решітку з білкових мікротрубочок. Аксоподії є у актинопод (радіолярії).

Актиноміцети - грампозитивні прокаріоти, що утворюють багатоклітинний розгалужений міцелій.

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее