Абсцизова кислота - фітогормони рослин (АБК), виділений в 1963 р. одночасно і незалежно Ф. Уорінг з листя берези і явора і Ф.Еддікотом, Б.Мілборроу і К.Окумой з молодих коробочок бавовника...

Автогамія - самозапилення у рослин. При самозапиленні рильце запилюється пилком того ж квітки або пилком інших квіток цього ж примірника рослин...

Автотрофні організми - це організми, які запасають енергію, синтезуючи органічні речовини їх неорганічних у процесі фотосинтезу або хемосинтезу...

Автохори - рослини, плоди та насіння яких розсіюються порівняно недалеко від материнського організму, зазвичай не більше кількох метрів. Дану групу рослин поділяють...

Агар-агар - екстракт червоних або бурих водоростей. Широко застосовується в харчовій, паперовій, фармацевтичній, текстильній та інших галузях промисловості...

Агроценоз - штучні фітоцінози, створені людиною у результаті обробки сільськогосподарських культур.

Азотфіксація - включення атмосферного азоту в сполуки. Здійснюється певними вільноживучими і симбіотичними бактеріями.

Азотфіксуючі бактерії - грунтові бактерії, що перетворюють атмосферний азот у сполуки азоту.

Акінета - вегетативна клітина ціанобактерій, що перетворилася в товстостінну спору, стійку до несприятливих впливів.

Актиноміцети - грампозитивні прокаріоти, що утворюють багатоклітинний розгалужений міцелій.

Актиноморфна квітка - квітка, яка може бути розділений на дві симетричні половини більш ніж однієї поздовжньої площиною. Синонім - радіально-симетрична квітка.

Алейронові зерна - запасні білки, відносяться до категорії простих білків, відкладаються в насінні рослин. Часто вони депонуються в вакуолях і випадають в осад при втраті вологи в процесі дозрівання насіння...

Алкалоїди - біологічно активні речовини, які містять переважно нітроген, необхідні рослинам для захисту від виїданням тваринами, гіркі на смак, деякі надзвичайно отруйні, наприклад морфін...

Алелопатія - такий тип конкуренції між рослинами, при якій організми виробляють хімічні речовини, намагаючись придушити зростання один одного. Наприклад, деякі гриби...

Алогенез - такий тип еволюції, при якій всі родинні лінії розвитку характеризуються адаптаціями одного і того ж рівня, це ставить всі групи організмів у приблизно рівні відносини з середовищем...

Алохорія - такий тип розповсюдження насіння, який відбувається за допомогою різних зовнішніх факторів (вітру, води, тварин, людини).

Альбінізм - знебарвлення або втрата пігментів.

Альбумінові клітини - подовжені клітини з первинною клітинною стінкою, входять до складу провідної тканини рослин - флоеми. Мабуть беруть участь в транспорті речовин по ситовидній клітини і з неї.

Альгін - екстракт з бурих водоростей, який володіє клеючими властивостями. Додають у харчові продукти, в таблетки при виготовленні лікарських препаратів, використовують при виробленні...

Амілоза - компонент полісахариду крохмалю, який містить в одній своїй молекулі 1000 і більше залишків глюкози, утворює довгий неразветвленний ланцюг, який закручується у...

Амілопектин - компонент полісахариду крохмалю, молекула якого має молекулярну масу від 1 до 6 млн. і галузиться приблизно через кожні 20-25 залишків глюкози.

Амілопласти - особливий тип лейкопластів (пластид), який переважає в запасаючих тканинах різних органів рослин, особливо в бульбах, цибулинах, кореневищах. У амілопластах накопичується крохмаль...

Амоніфікація - процес обміну азоту, при якому нітрогенові сполуки розкладаються сапротрофами (грибами і бактеріями), включаючись в амінокислоти і білки, а надлишок азоту...

Ангстрем - (по імені А. Ангстрема, шведського фізика, 1814-1874) одиниця довжини, рівна 10-10 м, скорочено позначається A.

Андроцей - сукупність тичинок однієї квітки.

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее