Асиміляція - цей термін об'єднує всі процеси синтезу, які можуть відбуватися в живому організмі (фотосинтез, хемосинтез, синтез білків, жирів, вуглеводів).

Атактостела - стела (центральний циліндр стебла) однодольних рослин. Складається з безлічі провідних пучків (що входять в стебло з листя), які розподілені по поперечному перерізі стебла...

Ауксини - фітогормони, які забезпечують ріст і розтягнення клітин кореня, а також поворот рослини в бік сонця.

Ауксоспора - стадія життєвого циклу одноклітинних водоростей з класу діатомових, зазвичай представляє собою зиготу, що розрослася. Як і спори в стані спокою, ауксоспори виконують...

Аутекологія - розділ загальної екології, об'єктами дослідження якої служать окремі рослини.

Ацидофіли - види, які віддають перевагу кислій реакції грунту, наприклад, щавельок, дика редька.

Аеренхіма - різновид основної тканини рослин зі значно розвинутими міжклітниками, добре виражена у водних і болотних рослин. Її призначення - постачання тканин киснем...

Аероби - організми, здатні існувати тільки в кисневому середовищі.

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее