Поліплоїди - рослини геномні мутанти, у яких відбувається збільшення набору хромосом кратно гаплоїдному. Характеризуються великими розмірами, підвищеним вмістом ряду речовин, стійкістю до несприятливих факторів.

Полінарій - пилок, що об’єднується в загальну масу.

Поліній - компактна маса із тетрад (по 4) пилкових зерен, що утворюється в квітці орхідних і ластовневих. Розвивається зазвичай у двох гніздах пиляка. Утворення поліній...

Повна квітка - квітка, що має всі чотири кола елементів: чашолистки, пелюстки, тичинки і плодолистки.

Поясок Каспарі - (Роберт Каспарі - німецький ботанік) - стрічкоподібна зона первинної клітинної оболонки, що містить суберин і лігнін. Проходить по радіальним і поперечним (антиклінальним) стінкам ендодермальних клітин в коренях.

Предросток - нитчасті або пластинчасті утвори у мохів, на яких виникають пагони - гаметофор, що несуть статеві органи; те саме, що протонема.

Прилистки - вирости по обидва боки підставки листа, часто листоподібні, іноді охоплюють стебло. Зустрічаються у багатьох квіткових рослин.

Примордій - клітина або орган на самій ранній стадії диференціювання.Пробка - ип покривної тканини, складається з табличатих, спочатку живих потім мертвих клітин, позбавлених міжклітинниками. Їх оболонка просякнута суберином. Клітини пробки повітро - і водонепроникні...

Провідні пучки - об'єднання ксилеми і флоеми у вигляді тяжів.

Прокамбій - в анатомії рослин, апікальні меристеми, які утворюються в стеблі або корені, нижче точки росту (верхівки), поздовжні шнури. З них утворюються провідні пучки.

Проламелярне тільце - напівкристалічний утвір в пластидах, розвиток якого призупинилося через відсутність світла.

Пропускні клітини - ендодермальні клітини кореня, що зберігають тонкі оболонки і пояски Каспарі, в той час як інші ендодермальні клітини розвивають товсті вторинні оболонки.

Проростання насіння - перехід від стану спокою до вегетативного росту зародка і формування проростка. Проростання починається при оптимальному для кожного виду поєднанні вологості і температури, при вільному доступі кисню.

Проросток - рослина, що знаходить в одній з початкових стадій онтогенезу, в період з моменту проростання насіння (тобто з моменту, коли розвивається зародок пробиває насінну шкірку)...

Проста пора - пора, не має на противагу облямованій, склепінчастої облямівки з вторинної оболонки.

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее