Простий плід - плід, що розвивається з одного або кількох зрощених плодолистків.

Проталіальна клітина - стерильна клітина в чоловічих гаметофітах (мікрогаметофітах) судинних рослин, за винятком покритонасінних. Ймовірно, являє собою залишок вегетативної тканини чоловічого гаметофіту.

Проталіум - більш-менш незалежний фотосинтезуючий гаметофит рівноспорових судинних рослин, зокрема папороті.

Протандрія - функціональна роздільностатевість, при якій раніше дозріває пилок.

Протогінія - функціональна роздільностатевість, відбувається більш раннє дозрівання приймочок і зав'язей.

Протодерма - самий зовнішній шар верхівкової меристеми, з якого формується первинна покривна тканина - епідерма.

Протоксилема - рання первинна ксилема, диференціюється в період подовження тієї частини рослини, в якій вона знаходиться.

Протонема - одна з життєвих форм рослин відділу Мохоподібних, наряду з гаметофітом і спорофітом.

Протостела - стела найпростішого типу, що складається з суцільного циліндра провідної тканини.

Псаммофіти - рослини, які ростуть на пісках.

Псевдантієва гіпотеза - гіпотеза походження квітки, згідно з якою квітка є видозміненим суцвіттям, що складається з дрібних різностатевих квіток, які зазнали в процесі еволюції ряд перетворень: редукцію...

Псевдоміцелій - характерний для деяких грибів, тіло яких представлено поодинокими клітинами, що брунькуються або діляться, утворюється в тому випадку, якщо клітини не розходяться (наприклад, дріжджі).

Псевдомонокарпій - утворюються з псевдомонокарпного гинецея. В такому гінецеї спочатку закладаються два або більше число плодолистків, але розвивається лише один, а решта редукуються. Іноді редукція не відбувається, але плодолистки...

Псевдомонокарпний плід - складається з двох або більше зрощених плодолистків, межі між якими не помітні і єдине гніздо несе лише одне насіння.

Псевдоплазмодій - багатоклітинна маса, що представляє собою скупчення індивідуальних амебоїдних клітин; стадія життєвого циклу клітинних слизовиків.

Птеридологія - наука про папороті.

Пучковий рубець - слід на листовому рубці, що залишається за обламування провідних пучків під час опадання листа.

Пиляк - містить пилок частина тичинки квіткових рослин.

Пилкове зерно - є чоловічий гаметофіт, який розвивається в мікроспорангіі з мікроспори і виконує функцію запилення, тобто запліднення жіночого гаметофіта, що знаходиться в насінному зачатку...

Пилковий мішок - гніздо пильовика, в якому утворюється пилок.

Приймочка - верхівкова розширена частина маточки.

Продихи - Продихи - високоспеціалізовані утвори епідерми, що складаються з двох замикаючих клітин і продихових щілини між ними. Основна роль продихів - участь в процесі транспірації.

Продихові крипти - поглиблення, в яких розташовуються продихи, вистелені волосками.

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее