Анемофілія - тип перенесення пилку за допомогою вітру, рідше водою у болотних і водних рослин. Анемофіли - це рослини відкритих просторів, у них сильно редукована оцвітина...

Анемохорія - це тип аллохорії, при якому насіння рослин поширюються за допомогою повітря і тому для них характерні літальні пристосування: летючки, крилатки. Класичний приклад...

Анізогамія - тип статевого розмноження, при якому одна гамета за розмірами більша за іншу.

Анулюс - в папоротей ряд зі спеціалізованих клітин в спорангії; у шапинкових грибів - залишок внутрішньої плівки, що утворює кільце навколо ніжки.

Антеридій - це одноклітинний або багатоклітинний (у вищих спорових рослин) чоловічий статевий орган.

Антеридіофор - у деяких печеночников підставка, що несе антеридії.

Антиподи - клітини насінного зачатка квіткових рослин розташовані в протилежному від яйцеклітини і синергід кінці зародкового мішка. Антиподи одягнені дуже тонкими оболонками або голі, число їх кількість коливається...

Антоціан - водорозчинний синій або червоний пігмент клітинного соку.

Антоціани - вторинні метаболіти, поліфенольні сполуки, які знаходяться в клітинному соці або вакуолі рослинної клітини.

Антропохорія - поширення плодів і насіння з допомогою грунтообробних механізмів, транспорту, домашніх тварин. Всі сорні рослини є антропохорамі.

Антекологія - особливий розділ ботаніки, в якому вивчаються механізми перехресного запилення рослин. Запилення в даному випадку поділяється на два типи - біотичні і абіотичні...

Апікальне домінування - явище гальмування росту бічних бруньок пагона під дією верхівкової (термінальної) бруньки. Коли відстань між верхівкою пагона і латеральними бруньками...

Апокарпій-плід - плоди, які утворюються із квітів, що мають апокарпний гінецей. Апокарпний гінецей складається з двох-багатьох вільних простих маточок.

Апоміксис - особливий тип статевого процесу, при якому зародок розвивається з незаплідненої яйцеклітини. Широко зустрічається у багатьох покритонасінних рослин. Апоміксис виключає генетичне...

Апопласт - особливий тип ближнього транспорту в провідних тканинах рослин, при якому речовини транспортуються по взаємопов'язаної системі клітинних...

Апотецій - ип плодового тіла у грибів аскоміцетів, при якому вони мають блюдцевідну або чашоподібну форму і на їх верхній стороні розташовується шар сумок. Аскоспори із апотеція викидаються..

Ареал - частина земної поверхні або акваторії, в межах якої зустрічається той чи інший таксон.

Арілус - або присім"янник, особливе утворення, властиве насінню квіткових рослин, має вигляд м'ясистих наростів, плівок або бахроми. Іноді він виникає в результаті розростання тканин фунікулуса...

Арогенез - тип еволюційної стратегії, при якому організми здатні переходити на нові систематичні рівні з виходом в іншу адаптаційну зону. Приклад, виникнення органів...

Артроспори - тонкостінні короткі клітини, за допомогою яких гриби розмножуються вегетативно.

Архегоній - жіночий статевий орган мохів, папоротей, хвощів, плаунів і голонасінних. Це багатоклітинне утворення, що складаються з розширеного черевця...

Аск - спеціалізована, характерна для аскоміцетів клітина, в якій два гаплоїдних ядра зливаються з утворенням зиготи. Зигота негайно ділиться мейотично...

Аскогон - розширена частина жіночого статевого органу грибів аскоміцетів.

Аскокарп - багатоклітинна структура у аскоміцетів, що несе спеціалізовані клітини - аски, в яких відбувається злиття ядер і мейоз. Аскокарп може бути відкритим або замкнутим.

Аcкоспори - спори, що міститься або утворюється в асці (сумці). Цей тип спор характерний для грибів відділу аскоміцетів (Ascomycota). Зазвичай одна аска містить вісім аскоспор...

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее