Вайя - лист папороті або пальми.

Вегетативне розмноження - розмноження насінних рослин без допомоги насіння частинами свого тіла; апоміксис; в інших груп організмів - розмноження за допомогою вегетативних спор або шляхом поділу тіла...

Веламен - губчатая, обычно многослойная, гигроскопичная мёртвая ткань, покрывающая воздушные корни большинства эпифитных растений.

Віночок - частина квітки покритонасінних рослин, утворює внутрішню частину подвійного оцвітини. Віночок утворений пелюстками, число яких може бути невизначеним, але частіше дорівнює чотирьом...

Веретеноподібна ініціаль - подовжена у вертикальному напрямку клітина камбію, з якої розвиваються клітини осьової системи у вторинних ксилемі і флоемі.

Верхня зав’язь - зав'язь, що не зростається з чашечкою і прикріплюється до основи квітколожа.

Вібріони - дугоподібно вигнуті бактерії.

Вікарізм - явище заміщення одного близького виду іншим. Самі такі види називають вікаріруючими або вікарним. Більшість ботаніків пропонують називати їх підвидами одного загального виду.

Віроїди - патогени рослин, які складаються з короткого фрагмента (кілька сотень нуклеотидів) висококомплементарної, кільцевої, одноланцюгової РНК, не вкритою білковою оболонкою, що характерно для вірусів.

Віслоплодник - сухий двонасінний плід, характерний для більшості зонтичних.

Внутрішня кора - жива частина кори старих дерев; частина кори під самими глибокими шарами перидерми.

Внутрипліддя - тверда кісточка, утворена склереїдами.

Водний потенціал - сила, що викликає осмос в біологічних системах, зокрема, в клітинах. Під її впливом вода прагне проникнути через межу, що розділяє розчини різної концентрації. Це різниця між хімічним потенціалом чистої води (рівним нулю) і хімічним...

Водоносна бульбашка - розширена епідермальна клітка, в якій запасається вода; різновид трихом.

Вольва - чашоподібна структура в основі ніжки деяких грибів.

Висхідний потік - потік мінеральних солей і води, що відбувається по ксилемі - провідній тканині рослин.

Вторинні тканини - тканини, утворені камбієм і феллогеном.

Вторинний корінь - корінь, що бере початок від іншого, більш старого. Якщо останній є первинним, то бічний носить назву вторинного.

Вторинний ріст - ріст рослини за рахунок вторинних, або латеральних, меристем, тобто камбію і феллогену. В результаті В. р. рослина збільшується в обхваті, а за рахунок первинного зростання - в довжину.

Викопне паливо - перетворені залишки вимерлих організмів, спалюються для отримання енергії. Приклади: нафта, газ, вугілля.

Відкритий провідний пучок - пучок, в якому після завершення формування первинних провідних елементів утворюється камбій.

Відщепа - відросток, утворений коренем деяких рослин і в кінцевому підсумку розвивається в нову рослину, іноді виникає також в основі стебла.


Вуглеводи - органічні речовини, які у рослин виконують запасаючу і структурну функції, так у рослин накопичується крохмаль...

Вузол - ділянка стебла, від якого відходить лист.

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее