Атроцити - спеціалізовані клітини паренхіми, що грають роль "нирок накопичення" у плоских червів.

Атрактанти - група речовин, що приваблює живі організми (особливо комах), стимулюючи їхнє харчування, спарювання, відкладання яєць, агрегацію особин. Харчові атрактанти виділяються рослинами, що залучають до себе тварин...

Аурікулярія - вільноплаваюча личинка голотурій (голкошкірі), яка розвивається з діплеурули і за формою нагадує вухо. Пізніше вона перетворюється в доліолярію.

АутозоЇд - великий поліп, який виконую функцію годування. Пританаманний деяким колоніальним кишковопорожнинним (морське пір'я, м'які корали).

Аутостилія - з'єднання первинної верхньої щелепи (піднебінно-квадратного хряща) з осьовим черепом за допомогою спеціальних відростків...

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее