Ампула - розширення в основі півколових каналів вестибулярного аппарату більшості хребетних. Містить групу волоскових клітин, що реагують на рух рідини у каналах, забезпечуючи таким чином відчуття рівноваги.

Амфібластула - личинка деяких вапнякових губок, що має різкі відмінності анімальних і вегетативних клітин. Розвиток амфібластули відбувається у паренхимі материнської губки із стомабластули...

Амфід - нюховий орган у нематод у вигляді заглиблень кутикули на головному кінці тіла.

Амфістилія - подвійне малорухливе з'єднання первинної щелепи з осьовим черепом за допомогою одного або двох відростків (на рис. 1,2) піднебінно-квадратного хряща (3) і підвіска (4), що утворений елементом під'язикової дуги...

Анабіоз - це стан організму, при якому досягається межа мінімізації проявів біологічного життя, як реакція на вкрай несприятливі умови (істотна зміна температури, нестача вологи тощо). При настанні сприятливих умов життєздатність організму повертається...

Анальна лопать - анальний сегмент тіла тварини, позбавлений кінцівок; на ньому розташований анальний отвір.

Анальний отвір - отвір кінцевої частини травного каналу більшості тварин. Забезпечує виведення неперетравлених залишків їжі з організму. У більшості ссавців анальний отвір відкривається назовні за допомогою спеціального м'яза...

Анамнії - група хребетних тварин (круглороті, риби, земноводні), у яких в процесі ембріонального розвитку не утворюються особливі зародкові оболонки, характерні для амніот. Існування анамній завжди пов'язане з водним середовищем, в якому вони живуть...

Анаморфоз - одна з первинних форм постембріонального розвитку комах, при якій личинки схожі на дорослих особин, але мають меншу кількість черевних сегментів. Після ряду ліньок вони поступово поповнюються...

Андроконії - група спеціалізованих лусочок або волосків на тілі метеликів (переважно самців), що виділяють пахучий секрет для приваблення самок.

Анізогамія (гетерогамия) - процес злиття статевих клітин, що відрізняються за розміром, формою або поведінкою при копуляції. Приклад: запліднення нерухомої яйцеклітини рухливим сперматозоїдом. Вищого ступеня анізогамія досягає у багатоклітинних рослин і тварин.

Антенули - перша пара головних придатків у ракоподібних. Іннервуються від надглоткового ганглія. Виконують функції органів чуттів, руху (веслоногі) і прикріплення (вусоногі).

Антени (вусики, сяжки) - рухливі головні придатки членистоногих (крім павукоподібних). Різноманітні за формою, є органами почуттів (у ракоподібних і комах), руху (у гіллястовусих), зрідка використовуються для захоплення здобичі або самки.

Апікальний комплекс - специфічний комплекс органел зоітів (стадія розвитку споровиків), що виконує функцію проникнення в клітини господаря.

Апофіз - кінцева частина довгих кісток, що має самостійне ядро окостеніння. Апофіз є місцем прикріплення м'яза до кістки.

Апарат екструзії - комплекс органел спор мікроспоридій. Забезпечує зараження клітини господаря, проколюючи її оболонки і вкидаючи зародок в цитоплазму.

Аптерії - це ділянки шкіри на тілі літаючих птахів, позбавлені пір'яного покриву. Аптерії чергуються з опереними ділянками (птериліями) і виконують терморегуляторну функцію, а також полегшують рух певних ділянок...

Аристотелів ліхтар - щелепний апарат більшості морських їжаків. Являє собою складну пірамідоподібну систему скелетних пластинок, що оточують рот. Ці пластинки служать для риття нір у грунті та зішкрібання їжі.

Ароморфоз - прогресивна еволюційна зміна морфофізіологічних характеристик, внаслідок якого підвищується рівень організації особин. У зв'язку з ускладненням організації удосконалюються адаптивні функції, відкривається...

Аренотокія - вид партеногенетичного розмноження (розвитку яєць без запліднення), внаслідок якого з'являються виключно самці. Зустрічається у бджіл і пильщиків.

Архентерон (гастроцель) - порожнина гаструли (первинної кишки зародка), що утворюється під час гаструляції у багатьох безхребетних і хордових. Пізніше архентерон перетворюється на порожнину кишечника.

Архетомія - форма нестатевого розмноження багатощетинкових червів, в ході якого тіло черв'яка ділиться на фрагменти з подальшою добудовою переднього і заднього кінців.

Аскон - тип строения водоносной системы известковых губок, характеризующийся наличием трубки или системы трубок, выстланных хоаноцитами. Непосредственно в жгутиковые камеры открываются поры - остии.

Атокний відділ - частина тіла, яка не містить статеві продукти (нестатевий сегмент), утворена в результаті епітокії (епігамії), що зустрічається у багатьох повзаючих багатощетинкових червів.

Атріум - передсердя, верхній відділ серця, в який із вен надходить кров. Риби мають одне передсердя, в інших хребетних воно розділене на дві частини: в праве надходить кров з великого кола кровообігу, а в ліве - з легеневого....

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее