Атроцити - спеціалізовані клітини паренхіми, що грають роль "нирок накопичення" у плоских червів.

Атрактанти - група речовин, що приваблює живі організми (особливо комах), стимулюючи їхнє харчування, спарювання, відкладання яєць, агрегацію особин. Харчові атрактанти виділяються рослинами, що залучають до себе тварин...

Аурікулярія - вільноплаваюча личинка голотурій (голкошкірі), яка розвивається з діплеурули і за формою нагадує вухо. Пізніше вона перетворюється в доліолярію.

АутозоЇд - великий поліп, який виконую функцію годування. Пританаманний деяким колоніальним кишковопорожнинним (морське пір'я, м'які корали).

Аутостилія - з'єднання первинної верхньої щелепи (піднебінно-квадратного хряща) з осьовим черепом за допомогою спеціальних відростків...

Базальна мембрана - неклітинна структура хребетних і багатьох безхребетних, що відокремлює сполучну тканину та епітелій або ендотелій. Містить глікопротеїни і білок, подібний до проколлагену, має дрібнозернисту структуру...

Бівіум - два промені (у морської зірки) або дві ділянки тіла (у морського їжака), що прилягають до мандрепорової пластинки. Поділ тіла на бівіум і тривіум (три протилежних бівіуму променя) прийнято у п'ятипроменевих форм (голкошкірих).

Біпінарія - вільноплаваюча личинка морських зірок, що має 2 миготливих шнура (плавця) і 3 пари целомів. Розвивається з діплеурули та перетворюється на брахіолярію.

Бластодерма - шар однотипних полігональних клітин, що щільно прилягають одна до одної. Утворюється внаслідок дробіння яйця. Бластодерма дає початок розвитку зародкових пластів.

Бластопор - отвір, що забезпечує сполучення порожнини зародка на стадії гаструли з навколишнім середовищем. У первинноротих бластопор утворює рот і анальний отвір, у вторинноротих...

Бластостиль - недорозвинені особини колонії гідроїдів, на яких проходить розвиток статевих особин шляхом брунькуванням.

Бластула - завершальна стадія дроблення зародка багатоклітинних тварин. Яйце після серії поділів розпадається на сегментаційні шари - бластоміри, які віддаляються від центру після закінчення дроблення і утворюють сферичний шар клітин. Тому бластула має форму кулі, порожнина якого...

Ботрії - присоски щілиноподібної форми, розташовуються на голівці стьожаків. Забезпечують можливість прикріплення лентеця до стінки кишки.

Брахіола - короткий придаток із липкими клітинами на кінці. У кількості трьох штук з'являється у брахіолярії - личинки морських зірок. Бере участь в прикріпленні личинки, яка опустилася на дно до субстрату.

Брахіолярія - стадія розвитку личинки морських зірок, наступна за біпінарією. Характеризується наявністю спеціальних органів кріплення (брахіол), за допомогою яких вона утримується на субстраті до закінчення формування морської зірки.

Бродяжка - вільноплаваюча стадія розвитку сувійок (інфузорій), що дозволяє їм розселятися по водоймі. Бродяжка має вінце війок на задньому кінці тіла і здатна плавати протягом декількох годин...

Брижа - подвійний прошарок мезодерми, який утворюється внаслідок зрощення правої і лівої порожнин тіла. Нерідко мезентерій зникає у дорослих особин. У хребетних зберігається спинна брижа, яка фіксує внутрішні органи...

Бульбус - сферичне розширення стравоходу гастротріх. Стінки бульбуса забезпечені сильною радіальною мускулатурою.

Бурса - перетинчасті мішки, що служать для дихання і виведення статевих продуктів змієхвісток (голкошкірі). У деяких видів бурси є місцем розвитку яєць.

Вакуоля - порожнина в цитоплазмі, заповнена рідиною, бере участь у виділенні води і розчинених речовин, а також в осморегуляції у одноклітинних. Скоротливі вакуолі ритмічно скорочуються, виштовхуючи вміст назовні через спеціальний вивідний канал, потім знову наповнюються по пульсуючих канальцях...

Велігер - Велігер - пелагічна личинка морських молюсків (також у дрейсени - з прісноводних). Характеризується наявністю "ноги" (1), велума (5), кишечника, очей (2), ембріональної раковини - протоконха (4), в яку може втягуватися передня частина тіла...

Вентральний - термін, який застосовується до органу або частини організму, зазвичай зверненої до землі. Наприклад, вентральний плавець у риб. У чотириногих вентральною є нижня поверхня тіла. А у двоногих тварин - передня поверхня, звернена у напрямку руху.

Вертлюг - два бугра на верхньому кінці стегнової кістки, де шийка стегна з'єднується з тілом (у хребетних). До вертлюга кріпляться м'язи, які повертають стегнову кістку. Таку ж назву має найменший членик кінцівки комахи.

Вилочка - рухливі придатки тельсона веслоногих ракоподібних, які складаються з одного членика і несуть на собі фуркальні щетинки. Вилочкою також називають кістку, яка утворюється при зрощенні ключиць у птахів і розташована між грудиною і хребтом...

Вітелогенін - білок-попередник, що служить для побудови жовтка в ооциті (екзогенний шлях утворення жовтка). Вітелогенін синтезується в печінці матері у хребетних, транспортується по кровоносних судинах, поглинається ооцитом...

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее