Вітелярій - базальна частина яйцевої трубки яєчника жорсткокрилих. Є місцем дозрівання і накопичення поживних речовин для сформованих ооцитів. Вітелярій розділений на яйцеві камери, у кожній з яких міститься лише одна яйцеклітина. Останні яйцеві камери, що містять готові до відкладання яйця, є найбільшими, тому що яйцеклітини...

Вольвенти - один з різновидів кнідоцитів (жалких клітин) кишковопорожнинних. Їхні спіральні ниткоподібні утворення після вистрілювання забезпечують утримання здобичі шляхом обплутування виростів тіла жертви (щетинки дрібних рачків)...

Вторинноротість - особливість зародкового періоду розвитку, під час якого відбувається утворення рота на передньому кінці тіла, незалежно від бластопора (первинного рота), який зазвичай перетворюється на анальний отвір...

Виводкова камера - спеціальний простір, призначений для виведення яєць. Наповнена рідиною, в якій містяться яйця, у деяких форм тут відбувається запліднення. У водяних бліх виводкова камера розташована між раковиною і спиною. Живильні речовини надходять до виводкової камери з тіла матері...

Виводкова сумка - особливе шкірне пристосування самок єхіднових і сумчастих для виношування яєць і недорозвинених дитинчат. Розташовується переважно на животі, має різну будову. Виводкова сумка відкривається вперед (у кенгуру, деяких опосумів, єхидн), назад (деякі хижі сумчасті, бандікути)...

Видільна система (екскреторна система) - сукупність органів, що забезпечують виведення з організму тварин і людини надлишок води, солі, кінцеві продукти обміну, а також отруйні речовини, накопичені в ньому. Екскреція у найпростіших (морські і паразитичні форми), нижчих багатоклітинних (кишковопорожнинні та губки)...

Гамета - статева клітина, що має гаплоїдний набір хромосом внаслідок мейозу. Служить для передачі спадкової інформації потомству. Чоловічі гамети (спермії, сперматозоїди) і жіночі статеві клітини (яйцеклітини) після...

Гамонт - доросла статева особина у найпростіших, для якої характерне чергування статевого і нестатевого поколінь. Статеве покоління (гамонти) гаплоїдні і утворюють гаплоїдні гамети...

Ганглій - структура, яка містить скупчення нервових клітин і низку синапсів. Ганглії можуть з'єднуватися між собою, утворюючи нервові плетева, ланцюжки, стовбури. Такі структури є у багатьох безхребетних і всіх хребетних тварин. Всередині центральної нервової системи розташовані базальні ганглії...

Гастрея - гіпотетичний організм, предкова форма багатоклітинних тварин (по Геккелю), яка виникла шляхом інвагінації вегетативної півкулі бластеї (одношарової міхуроподібної тварини) в анімальну. На думку Геккеля, гаструла повторює будову гастреї...

Гастроваскулярна система - ускладнена травна система деяких кишковопорожнинних (реброплавів і медуз). Перетравлювання їжі та розподіл продуктів травлення здійснюється за допомогою бічних впинань, або каналів, які утворюються кишковою порожниною...

Гастрозоїд - особина в колонії кишковопорожнинних тварин (гідрокорали, гідроїдні поліпи, сифонофори), яка забезпечує функцію травлення. Зовні гастрозоїд схожий на поліп з редукованими щупальцями. Неподалік від гастрозоїдів зазвичай розташовані дактілозоїди (арканчики), які ловлять здобич і передають її для переварювання...

Гастроліт - камінь, уламок гірської породи або мінералу, який цілеспрямовано заковтується тваринами зі слабкою зубної системою. Гастроліти, потрапляючи в мускульний відділ шлунка, забезпечують перетирання щільної, волокнистої їжі. Присутні вони в шлунках птахів (переважно зерноїдних), мурахоїдів, єхидни, качкодзьоба, панголінів...


Гаструляція - етап онтогенезу, в процесі якого відбуваються морфогенетичні зміни, що призводять до утворення зародкових листків (екто-, мезо - і ентодерми). Зародок на цій стадії називається гаструлою...

Гектокотіль - видозмінене щупальце самців головоногих молюсків, що має дуже складну систему нервів, за його допомогою самець переносить сперматофори, що містять сперму, до мантійної порожнини самки. У восьминога Argonauta...

Геміметаболія - тип постембріонального розвитку деяких комах (поденки, бабки, веснянки, клопи, прямокрилі тощо), під час якого відбувається неповне перетворення. Після виходу личинки (німфи), зовні схожої з дорослою комахою...

Гемула - внутрішня брунька прісноводних та деяких морських губок, здатна впадати в стан діапаузи, під час якого є стійкою до несприятливих впливів навколишнього середовища (зниження температури, підвищення солоності, висихання водойми). Гемула складається з амебоїдних...

Гемоглобін - складний білок, що міститься в еритроцитах крові хребетних і плазмі безхребетних (у вигляді еритрокруоріна). Складається з чотирьох субодиниць, містить білок (глобін) і гем (залізопорфірин). Здатний зворотньо зв'язуватися з киснем, утворюючи оксигемоглобін, і диоксидом вуглецю, утворюючи карбгемоглобін...

Гемолімфа - рідина, що циркулює в міжклітинних порожнинах і судинах багатьох безхребетних з незамкненою системою кровообігу (членистоногі, молюски, оніхофори). Гемолімфа багата на органічні речовини...

Гемоціанін - білок з групи хромопротеїдів, що міститься в гемолімфі молюсків (головоногих і деяких черевоногих), членистоногих і оніхофор. Здійснює транспорт кисню в організмі. Спорідненість до кисню забезпечується наявністю в його структурі купрума (міді)...

Гемоцит - клітина крові. У крові хребетних міститься кілька спеціалізованих гемоцитів: еритроцити, тромбоцити, лейкоцити. У безхребетних, частіше за все, присутній тільки один тип гемоцитів (амебоцити)...

Гемеритрин - залізовмісний білок, присутній в крові деяких безхребетних (сипункулід, поліхети та ін.) Є октамером (складається з восьми субодиниць); здатний зв'язувати кисень міцніше за гемоглобін, тому часто притаманний тваринам, які перебувають в анаеробних умовах. Виконує транспортну функцію...

Гермарій - частина яєчника у деяких війкових і всіх паразитичних класів червів, яка відповідає за виробництво яйцеклітин, здатних до розвитку. Друга частина яєчника (вітелярій) виробляє жовткові кулі. Яйцеклітина і жовткові кулі разом утворюють складні (екзолецитальні) яйця...

Гермафродит - організм, здатний до утворення чоловічих та жіночих статевих клітин, має репродуктивну систему обох статей. Гермафродитизм широко поширений серед безхребетних (кишковопорожнинні, більшість червів, молюски, ракоподібні й комахи) і хребетних (риби) тварин. Самозапліднення у таких особин зустрічається рідко...

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее