Порівняльна характеристика чоловічих і жіночих статевих клітин

№ ВІДМІННІ ОЗНАКИ ЧОЛОВІЧІ СТАТЕВІ КЛІТИНИ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ КЛІТИНИ 1 Назва Сперматозоїди (у рослин) і сперматозоони (у тварин) Яйцеклітини (у рослин і Детальніше...

Порівняльна характеристика зародкових листків

№ ОЗНАКИ ЕКТОДЕРМА ЕНТОДЕРМА МЕЗОДЕРМА 1 Походження назви Грец. ektos - ззовні + derma - оболонка Грец. entos - всередині + derma - оболонка Грец. mesos - середній + derma - Детальніше...

Порівняльна характеристика домінантного і рецесивного алелів

№ ВІДМІННІ ОЗНАКИ ДОМІНАНТНИЙ АЛЕЛЬ РЕЦЕСИВНИИ АЛЕЛЬ 1 Походження назви Лат. dominantis - пануючий + грец. allelon - один одного Лат. recessus - відступлення + грец. allelon - Детальніше...

Порівняльна характеристика моногібридного, дигібридного і полігібридного схрещування

№ ОЗНАКИ МОНОГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ ДИГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ ПОЛІГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ 1 Походження назви Грец. monos - один + лат. hibrida - помісь Грец. di - двічі + Детальніше...

Порівняльна характеристика неспадкової і спадкової мінливості

№ ВІДМІННІ ОЗНАКИ НЕСПАДКОВА (ФЕНОТИПОВА) МІНЛИВІСТЬ СПАДКОВА (ГЕНОТИПОВА) МІНЛИВІСТЬ 1 Залежність змін від середовища мешкання Реакції особин Детальніше...

Порівняльна характеристика гаплоїдії, поліплоїдії та анеуплоїдії

№ ОЗНАКИ ГАПЛОЇДІЯ ПОЛІПЛОЇДІЯ АНЕУПЛОЇДІЯ 1 Походження назви Грец. haploos - одинарний + eidos - вид Грец. polyploos - багатократний + eidos - вид Грец. ап -не, без + ploos - Детальніше...

Порівняльна характеристика методів вивчення спадковості людини

№ МЕТОДИ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТА 1 Генеалогічний метод Складання і вивчення родоводу у тих сім’ях, де є спадкові хвороби Простеження ознаки у ряді поколінь із Детальніше...

Порівняльна характеристика одомашнювання тварин

ОДОМАШНЕНІ ТВАРИНИ ДИКИЙ ПРЕДОК МІСЦЕ ОДОМАШНЮВАННЯ ЧАС ОДОМАШНЮВАННЯ (років) Собака Вовк Азія 12 000 Вівця Архар Передня Азія 7000 Коза Безоаровий Детальніше...

Порівняльна характеристика світлолюбних, тіньовитривалих і тіньолюбних рослин

№ ГРУПИ РОСЛИН ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИКЛАДИ 1 Світлолюбні рослини (геліофіти) Грец. helios - сонце + phyton - рослина Нормально розвиваються лише при Детальніше...

Порівняльна характеристика рослин довгого дня, рослин короткого дня і нейтральних рослин

№ ГРУПИ РОСЛИН ПОХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИКЛАДИ 1 Рослини довгого дня Мають північне походження Для нормального росту і розвитку необхідно більше 12 Детальніше...
x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее