Порівняльна характеристика оліготрофних, мезотрофних і еутрофних рослин

№ ГРУПИ РОСЛИН ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИКЛАДИ 1 Оліготрофні рослини Грец. oligos - незначний + trophe - їжа Здатні розвиватися на бідних на поживні Детальніше...

Порівняльна характеристика холоднокровних і теплокровних тварин

№ ВІДМІННІ ОЗНАКИ ХОЛОДНОКРОВНІ (пойкілотермні) ТВАРИНИ ТЕПЛОКРОВНІ (гомойотермні) ТВАРИНИ 1 Походження назви Грец. poikilos - різний + therme - теплота Грец. homoios - Детальніше...

Порівняльна характеристика гідатофітів, гідрофітів, гігрофітів, мезофітів і ксерофітів

№ ГРУПИ РОСЛИН ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИКЛАДИ 1 Гідатофіти Грец. hydor, род. відмінок hydatos - вода + phyton - рослина Більшою частиною або повністю Детальніше...

Порівняльна характеристика гідрофілів, гігрофілів, мезофілів і ксерофілів

№ ГРУПИ ТВАРИН ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИКЛАДИ 1 Гідрофіли Грец. hydor - вода + phileo - люблю Пристосовані до існування у водному середовищі Медузи, Детальніше...

Порівняльна характеристика біоритмів

№ ГРУПИ БІОРИТМІВ ПЕРІОДИ КОЛИВАНЬ ПРИКЛАДИ 1 Високочастотні біоритми Від часток секунди до півгодини Електрична активність мозку, частота дихальних Детальніше...

Порівняльна характеристика форм взаємодії організмів у біоценозі

ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІЗМІВ ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИКЛАДИ Коменсалізм (лат. commensalis -співтрапезник) Постійне або тимчасове співжиття особин різних видів, Детальніше...

Порівняльна характеристика продуцентів, консументів і редуцентів

№ ВІДМІННІ ОЗНАКИ ПРОДУЦЕНТИ КОНСУМЕНТИ РЕДУЦЕНТИ 1 Походження назви Грец. producentis - той, що утворює Грец. consumo - споживаю Грец. reducentis - Детальніше...

Порівняльна характеристика природних і штучних екосистем

№ ВІДМІННІ ОЗНАКИ ПРИРОДНІ ЕКОСИСТЕМИ ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ 1 Біологічне різноманіття Високе Низьке 2 Замкненість кругообігу Детальніше...

Порівняльна характеристика доказів еволюції

№ ГРУПИ ДОКАЗІВ ЕВОЛЮЦІЇ ЗНАЧЕННЯ ПРИКЛАДИ 1 Філогенетичні докази Вказують на єдність походження всього органічного світу Ознаки життя, клітинна будова, Детальніше...

Порівняльна характеристика еволюційних теорій Ж.-Б.Ламарка і Ч.Дарвина

№ ОЗНАКИ ЕВОЛЮЦІЙНА ТЕОРІЯ Ж.-Б. ЛАМАРКА ЕВОЛЮЦІЙНА ТЕОРІЯ Ч. ДАРВІНА 1 Створення теорії Запропонована у 1809 році французьким природодослідником Жаном Детальніше...
x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее