Катарина Канивец > Питання і відповіді

Вкажіть ознаки, характерні для ґрунтовтоми. Що спричинює це явище?

Ґрунтовтомлення - явище, яке виникає у разі тривалого вирощування деяких сільськогосподарських культур на тій самій площі. Це явище... Детальніше...

Зазначте всі наслідки спалювання опалого листя

Опале листя – це не сміття, а конче потрібний для нормального розвитку рослин елемент екологічної системи. Перегниваючи, воно стає... Детальніше...

Чому відділ мохів є еволюційним глухим кутом, у той час як папоротеподібні та голонасінні еволюціонували?

У життєвому циклі мохів переважає вологолюбний гаметофіт, а в умовах суші це виявилося малоперспективним. Гаметофіт - гаплоїд і має... Детальніше...

Чи може реально існувати Мауглі, якого описав Р. Кіплінг? Якщо ні, то чому?

Не може, бо для розвитку дитини потрібне спілкування з людьми. Приклади тому: - доля дітей, які жили серед тварин – Мауглі. Якщо дитину... Детальніше...

Яким чином тварини обмінюються інформацією про себе та про навколишнє середовище?

Вібрацією, яка передається через воду та повітря. Наприклад, антени комарів настроєні на частоту коливань крил інших комарів, що важливо... Детальніше...

Опишіть фізіологічні і біофізичні механізми передачі звукових коливань у вусі?

У людини та ссавців орган слуху утворений трьома відділами: зовнішнім, середнім та внутрішнім вухом. Зовнішнє вухо складається з вушної раковини... Детальніше...

У чому полягає суть математичного моделювання біологічних процесів?

Математичне моделювання біологічних процесів полягає у використанні числових параметрів процесу та зв'язків між ними, які можна подати... Детальніше...

Назвіть рідкісні види та види, що зникають, серед холоднокровних представників фауни України

Тварин, які здатні регулювати температуру свого тіла, підтримуючи її на постійному рівні, називають гомойотермними. Це птахи та ссавці... Детальніше...

Чим зумовлено забарвлення м’якоті соковитих плодів вишні, калини, малини?

Антоціанові пігменти є водорозчинними і містяться у вакуолях. Каротиноїди містяться у пластидах ((хромопластах). Тому, якщо колір... Детальніше...

Наведіть приклади взаємодії біомолекул за принципом комплементарності

Для забезпечення нормальних біологічних функцій молекул, які характеризуються специфічністю взаємодії, вони мають бути... Детальніше...
x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее