Гаструляція – етап онтогенезу, в процесі якого відбуваються морфогенетичні зміни, що призводять до утворення зародкових листків (екто-, мезо – і ентодерми). Зародок на цій стадії називається гаструлою.

Основні способи гаструляції:

  1. Інвагінація (більшість груп тварин) – впинання стінки бластули в бластоцель;
  2. Імміграція – переміщення клітин стінки бластули в бластоцель, може бути уніполярною й мультиполярною;
  3. Делямінація (кишковопорожнинні) – зовнішні клітини утворюють ектодерму, інші формують ентодерму; клітини бластули діляться “по дотичній” до поверхні;
  4. Інволюція – утягування всередину зовнішнього шару клітин і поширення його по внутрішній частині клітин, що лишилися зовні;
  5. Епіболія – обростання клітинами, що швидко діляться, інших клітин і внутрішньої маси жовтка; відбувається при неповному дробінні.

Рис. Типи бластул (а – ж) та пов’язані з ними типи гаструляції (з – о): а – рівномірна морула; б – рівномірна стеробластула; в – рівномірна целобластула; г – нерівномірна целобластула; д – нерівномірна стеробластула; е – дискобластула; ж – плакула; з – морульна деламінація; і – клітинна деламінація; к – мультиполярна іміграція; л – уніполярна іміграція; м – інвагінація; н – епіболія; о – згинання плакули (варіант інвагінації).


x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее