Катарина Канивец > Таблиці > 10 клас > Хімічний склад живих організмів > Порівняльна характеристика білків і вуглеводів

Порівняльна характеристика білків і вуглеводів

ВІДМІННІ ОЗНАКИ БІЛКИ (ПРОТЕЇНИ) ВУГЛЕВОДИ
1 Походження назви Від грец. proteios – перший, найважливіший Від загальної формули – Сn(Н2O)m (вуглець + вода)
2 Вміст у живих організмах До 50% сухого вмісту клітин Складають близько 80% вмісту рослин і близько 2% тварин
3 Загальна формула СхН2х + 2Ох + 1NхRх (де X – кількість амінокислотних залишків) СnН2nОn
4 Хімічний склад Азот складає в середньому 16% від сухої маси, містять сірку Азот і сірка відсутні
5 Молекулярна маса Велика – від 4000 до декількох мільйонів дальтон Невелика (у моносахаридів, олігосахаридів) – від 90 до декількох тисяч дальтон
6 Мономер Амінокислоти (20 видів) У полісахаридів – моносахариди
7 Хімічні зв’язки між мономерами Пептидні зв’язки Глікозидні зв’язки
8 Послідовність мономерів у молекулі Відповідає нуклеотидному триплетному коду певного гена Не має прямого зв’язку з нуклеотидним триплетним кодом певного гена
9 Структура ланцюгів мономерів Лінійні поліпептидні ланцюги Ланцюги полісахаридів можуть бути лінійними (целюлоза) і розгалуженими (глікоген)
10 Солодкий смак Не властивий Властивий (крім полісахаридів
11 Утворення в організмі У процесі трансляції на рибосомах за участі нуклеїнових кислот Внаслідок розщеплення складних вуглеводів або в процесі біосинтезу із моносахаридів
12 Каталітична, транспортна, скоротлива функції Спостерігаються Відсутні

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее