Катарина Канивец > Таблиці > 10 клас > Хімічний склад живих організмів > Порівняльна характеристика дезоксирибонукленової кислоти (ДНК) і рибонуклеїнової кислоти (РНК)

Порівняльна характеристика дезоксирибонукленової кислоти (ДНК) і рибонуклеїнової кислоти (РНК)

ВІДМІННІ ОЗНАКИ ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕЇНОВА КИСЛОТА (ДНК) РИБОНУКЛЕЇНОВА КИСЛОТА (РНК)
1 Походження назви Від грец. nucleus – перший Лат. nucleus – ядро
2 Вміст у клітині Складають до 50% сухої маси клітин Складають 1 -10% сухої маси клітин<
3 Розподіл у клітині Нерівномірний – міститься в ядрі і цитоплазмі (хлоропласти, мітохондрії) Більш рівномірний – міститься в ядрі й цитоплазмі (органели, гіалоплазма)
4 Молекулярна маса Від 2 х 10 в 9 (бактерії) до 2 х 10 в 11 (тварини, людина) дальтон Від 2,5 х 10 в 4 (тРНК)до 1,7 х 10 в 6 (рРНК) дальтон
5 Кількість ланцюгів Два Один
6 Мономери Дезоксирибонуклеотиди Рибонуклеотиди
7 Азотисті основи Аденін (А), гуанін (Г), тимін (Т), цитозин (Ц) Аденін (А), гуанін (Г), цитозин (Ц), урацил (У)
8 Пентоза Дезоксирибоза Рибоза
9 Властивості Здатна до самоподвоєння Не здатна до самоподвоєння
10 Властивості Стабільна Лабільна
11 Функції Збереження, реалізація і передача спадкової інформації Біосинтез білків, структурна функція (рРНК входить до складу рибосом)

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее