Катарина Канивец > Таблиці > 10 клас > Хімічний склад живих організмів > Порівняльна характеристика головних протеїногенних амінокислот

Порівняльна характеристика головних протеїногенних амінокислот

АМІНОКИСЛОТИ (назва, позначення) ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ ВПЕРШЕ ОТРИМАНІ БІЧНИЙ ЛАНЦЮГ (R)
1 Гліцин (Gly, глі) Солодкий на смак (грец. glykys – солодкий) У 1820 році з желатину -H
2 Аланін (Ala, Ала) Альдегід + ан + амін У 1888 році з шовку -СНз
3 Валін (Val, Вал) Похідний ізовалеріанової КИСЛОТИ У 1879 році з підшлункової залози - СН(СНз) – СНз
4 Лейцин (Leu, Лей) Має білий колір (грец. leukos – білий) У 1819 році з сиру - СН2 – СН(СНз) – СНз
5 Ізолейцин (ILe, Іле) Ізомер лейцину У 1904 році з фібрину - СН(СНз) – СН2 – СНз
6 Серин (Ser, Сер) Основний компонент шовку (лат. serieus – шовковистий) У 1865 році з білків шовку - СН2 – ОН
7 Треонін (Thr, Тре) Має структурну аналогію з D-треозою У 1935 році з казеїну і фіброїну - СН(ОН) – СН3
8 Цистеїн (Cys, Цис) Цистин + грец. eidos – різновид У 1890 році з волосся - СН2 – SH
9 Метіонін (Met, Мет) Метил + тіон + гомоцистеш У 1922 році з казеїну -(CH2)2-S-CH3
10 Лізин (Lys, Ліз) Продукт гідролізу (грец. lysis – розщеплення) У 1889 році з казеїну -(CH2)4-NH2
11 Аргінін (Arg, Apr) Виділений у вигляді срібної солі: лат. argentum – срібло + гуанідін У 1866 році з білків люпину -(CH2)3-NH-C(NH)-nh2
12 Аспарагінова кислота (Asn, Асп) Лат. asparagus – спаржа У 1868 році зі спаржи - CH2 – CO(OH)
13 Аспарагін (Asp, Асп) Лат. asparagus – спаржа У 1868 році зі спаржи - СН2 – CO(NH2)
14 Глутамінова кислота(Glu, Глу) Лат. gluten – клейковина У 1869 році з пшеничного зерна - (СН2)2 – СО(ОН)
15 Глутамін (Gin, Глн) Лат. gluten – клейковина У 1869 році з пшеничного зерна -(CH2)2-CO(NH2)
16 Фенілаланін (Phe, фен) Феніл (радикал бензолу)+ аланін У 1879 році з люпину -СН2-С6Н5
17 Тирозин (Туг, Тир) Отриманий з сиру (грец. tyros – сир) У 1845 році з казеїну - CH2 – С6Н4 – OH
18 Триптофан (Тгр, Трп) Продукт перетравлення білка трипсином У 1901 році з казеїну - CH2 – C2H6N
19 Гістидин (His, Гіс) Грец. histos – тканина У 1896 році з казеїну - CH2 – C3H3N2
20 Пролін (Pro, Про) Піролщін-2- карбонової кислоти У 1901 році з казеїну C5H9O9N (повна формула)

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее