Катарина Канивец > Таблиці > 10 клас > Клітинна будова живих організмів > Порівняльна характеристика методів дослідження клітини

Порівняльна характеристика методів дослідження клітини

ЦИТОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТА
1 Мікроскопічний метод Застосування світлових та електронних мікроскопів (з вмонтованими фотокамерами і кінокамерами) Вивчення будови клітини та її частин
2 Мікрофотографування і мікрокінозйомка Застосування світлових та електронних мікроскопів (з вмонтованими фотокамерами і кінокамерами) Дослідження особливостей будови субклітинних структур і процесів життєдіяльності клітини
3 Біохімічні методи Застосування центрифугування, хроматографічного та електрофоретичного розділення Вивчення сполук клітини, окремих органел та їх фрагментів
4 Біофізичні методи Використання мічених атомів, електрофізіологічної апаратури, реєстрації біоелектричних потенціалів тощо Вивчення функцій клітини, її частин та органел
5 Метод культури тканин Вирощування ізольованих тканин або клітин на поживних середовищах Дослідження розвитку клітини
6 Мікрохірургія Пересадка ядер і органел (напр., хлоропластів) з одних клітин в інші, виділення і злиття протопластів різних видів рослин з метою одержання гібридних організмів Дослідження спадковості і життєдіяльності клітини

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее