Катарина Канивец > Таблиці > 10 клас > Клітинна будова живих організмів > Порівняльна характеристика органел клітини

Порівняльна характеристика органел клітини

ТИП ОРГАНЕЛ ОРГАНЕЛИ ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ РОЗМІРИ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ФУНКЦІЇ
Двомембранні Мітохондрії Грец. mitos – нитка + chondros – зернятко 0,1-7 мкм, до 20 мкм (у нейронах) Овальні, паличкоподібні, ниткоподібні тільця, внутрішня мембрана яких утворює гребені (кристи), а простір між ними називається матриксом; містять ДНК і всі типи РНК Біологічне окиснення простих органічних сполук, накопичення енергії у вигляді АТФ, синтезують власні білки, РНК і ДНК
Двомембранні Пластиди Грец. plastides – утворюючий 1-10 мкм Тільця різної форми у рослинних клітинах; розрізняють 3 типи: хлоропласти (зелені), хромопласти (жовті, оранжеві, червоні) і лейкопласти (безбарвні) Фотосинтез (хлоропласти), синтез білків, жирів і вуглеводів (лейкопласти), зумовлюють колір рослин
Одномембранні Ендоплазматична сітка (ЕПС) Грец. endon – всередині + reticulun – сітка Діаметр порожнин канальців 25-30 нм Розгалужена система канальців і цистерн; розрізняють гладеньку (не несе рибосом) і шорстку ЕПС (несе на мембранах рибосоми) Транспорт і знешкодження речовин, біосинтез білків, жирів і вуглеводів, розмежування вмісту клітини
Одномембранні Лізосоми Грец. lysis – розчинення + soma – тіло Діаметр 0,2-2 мкм Міхурці, які містять всередині до 40 травних ферментів Перетравлення речовин, руйнування відмираючих клітин та їх частин, тканин і органів (при метаморфозі)
Одномембранні Апарат Гольджі (комплекс Гольджі) Відкритий К. Гольджі у 1898 році Розмір цистерн (1 мкм * 20-40 нм), діаметр міхурців від 20-30 нм до 300 нм Багатоярусна система плоских дископодібних цистерн (диктіосома), які до периферії потовщуються; від диктіосоми відшнуровуються міхурці (міхурці Гольджі) Накопичення і виділення секретів, синтез полісахаридів, концентрація речовин, які надходять у клітину
Одномембранні Сферосоми Грец. sphaira- куля + soma – тіло Діаметр 0,5-1,5 мкм Сферичні утворення, що містять ферменти ліпідного обміну та значну кількість жирів Клітинні центри синтезу і нагромадження ліпідів
Одномембранні Мікротільця Грец. mikros – малий + тільця 1-1,5 мкм Овальні тільця, всередині яких трапляються тверді, інколи кристалічні включення; розрізняють гліоксисоми і пероксисоми Здійснюють гліоксилатний цикл (гліоксисоми) і беруть участь у фотодиханні (пероксисоми)
Немембранні Клітинний центр (центросома) Знаходит) іся на осі, прове деної через цен гр клітини і центр ядра Довжина центріолі 0,2-0,8 мкм, діаметр 0,1-0,15 мкм Складається з 1-2 центріолей (утворені міофібрилами, мають циліндричну форму), оточених щільним шаром цитоплазми (центросферою) Визначає орієнтацію веретена поділу клітини, бере участь у розходженні хромосом під час поділу клітини
Немембранні Рибосоми Від РНК + грец. soma – тіл то Діаметр 15-35 нм Овальні тільця, що складаються з двох неоднакових субодиниць і побудовані з РНК і білка Біосинтез білків (часто утворюють групи – полісоми, які включають до 70 рибосом)
Немембранні Мікрофіламенти Грец. mikros – малий + лат. filamentum – - нитка Діаметр 4-10 нм Тонкі білкові скоротливі нитки, які утворюють у гіалоплазмі скупчення – цитоплазматичні волокна Припускають, що взаємне ковзання мікрофіламентів генерує рух цитоплазми
Немембранні Мікротрубочки Грец. mikros – малий + трубочка Діаметр 15-25 нм Циліндричні структури, побудовані із 7-15 ниток білка тубуліну Утворюють цитоскелет, війки, джгутики, центріолі; забезпечують транспорт речовин у клітині

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее