Катарина Канивец > Таблиці > 10 клас > Молекулярна біологія > Порівняльна характеристика етапів і стадій трансляції

Порівняльна характеристика етапів і стадій трансляції

ЕТАПИ І СТАДІЇ ВІДБУВАЮТЬСЯ ФАКТОРИ ПРОЦЕСИ
Рекогніція (лат. recognosco-оглядаю, розпізнаю) У гіалоплазмі 20 типів ферментів аміноацил-тРНК- синтетаз (АРСази), АТФ, Мg+2 АРСази забезпечують розпізнавання ісполучення тРНК зі своєю амінокислотою,
утворюючи комплекси аміноацил-тРНК (енергія АТФ використовується на утворення макроергічного зв’язку, Mg +2 відіграє роль кофактора)
Ініціація (лат. initialis – початковий) – початок синтезу білка На рибосомах Білкові фактори ініціації (F1, F2, F3), ГТФ 1) білкові фактори ініціації полегшують зв’язування ІРНК з малою субодиницею
рибосом і ГТФ; 2) до комплекса фактори ініціації-мала субодиниця-іРНК-ГТФ приєднується велика субодиниця рибосом (гідроліз ГТФ дає енергію для змикання субодиниць); 3) аміноацил-тРНК зв’язується антикодоном з кодоном ІРНК
Елонгація (лат. elongatio – видалення) – продовження синтезу білка На рибосомах Білкові фактори елонгації, ГТФ 1) аміноацил-тРНК приєднується антикодоном до кодону ІРНК;
2) між амінокислотами виникає пептидний зв’язок (каталізують білки рибосом, витрачається енергія двох молеклу ГТФ) і утворюється дипептид; 3) зв’язок між першою амінокислотою і її тРНК руйнується і дипептид залишається зв’язаним тільки з другою тРНК; 4) рибосоми переміщуються на один триплет вперед у напрямку 5 —> 3 (використовується енергія однієї молекули ГТФ); Кроки 1-4 повторюються доки весь “текст” мРНК не буде “прочитаний”
Термінація (лат. terminalis – кінцевий) – закінчення синтезу білка На рибосомах Білкові фактори термінації 1) досягнення рибосомою стоп-кодону ІРНК зумовлює припинення біосинтезу білка;
2) білкові фактори термінації сприяють вивільненню синтезованого поліпептидного ланцюга;
3) після відділення ІРНК від рибосоми вона гідролізується рибонуклеазами

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее