Катарина Канивец > Таблиці > 10 клас > Обмін речовин та енергії > Порівняльна характеристика пластичного та енергетичного обміну

Порівняльна характеристика пластичного та енергетичного обміну

ВІДМІННІ ОЗНАКИ ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН (анаболізм, асиміляція) ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН (катаболізм, дисиміляція)
1 Походження назви Грец. anabole – підйом, лат. assimіlatio – злиття Грец. katabole-руйнування, лат. dissimilis – несхожий
2 Об’єднує процеси Синтезу більш складних сполук із простих Розщеплення складних органічних сполук на більш прості
3 Переважає У період росту організму (зумовлює накопичення речовин і ріст організму) У похилому віці (зумовлює деяке зменшення маси тіла організму, що старіє)
4 Реакції супроводжуються Поглинанням енергії Виділенням енергії
5 Реакції супроводжуються Розщепленням АТФ Синтезом АТФ
6 Кінцеві продукти Білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти Вода, вуглекислий газ, аміак
7 Кінцеві продукти Необхідні тваринам і рослинам для нормальної життєдіяльності, росту і розвитку У тварин виводяться з організму, а у рослин є вихідним матеріалом для процесів асиміляції
8 Форми Біосинтез білків, фотосинтез, хемосинтез Дихання, бродіння
9 Функції Синтез структурних компонентів клітини, ферментів і гормонів, оновлення структурних компонентів клітин і тканин, відкладання запасних речовин (жир, глікоген); Розщеплення поживних речовин їжі, старих структурних компонентів клітин і тканин; утворення теплової енергії, мобілізація запасних речовин (жир, глікоген);

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее