Катарина Канивец > Таблиці > 10 клас > Вірусологія > Порівняльна характеристика методів дослідження вірусів

Порівняльна характеристика методів дослідження вірусів

МЕТОДИ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТА
1 Мікроскопічний метод Застосування електронних мікроскопів Використовується для вивчення будови вірусів
2 Метод культури тканин Зараження вірусом живих клітин, які вирощують у штучному середовищі Вивчення взаємодії вірусів з клітинами
3 Серодіагностика Полягає у здатності антитіл сироватки крові людини і тварин специфічно реагувати із відповідними антигенами Використовується для виявлення вірусних захворювань у живому організмі
4 Ультрацентрифугування Розділення частинок розчину під впли-вом відцентрової сили ультрацентрифуги Встановлення молекулярної маси вірусних частинок
5 Електрофорез Рух позитивно заряджених частинок до катоду, а негативно заряджених – до аноду у постійному електричному полі Використовується для розділення і вивчення білкових компонентів вірусу

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее