Катарина Канивец > Таблиці > 11 клас > Еволюційне вчення > Порівняльна характеристика історії розвитку життя на Землі

Порівняльна характеристика історії розвитку життя на Землі

ЕРИ. Назви і тривалість ЕРИ. Початок ПЕРІОДИ та їхня тривалість (млн років) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ
Кайнозойська ера (грец. kainos – новий + zoe – життя) – 67 млн років 67 млн років тому Антропогеновий період (грец. anthropos – людина + genos – народження, вік) – 1,5 млн років Розвиток сучасної флори і фауни. Поява і розвиток людини (пітекантроп, неандерталець, кроманьонець). Розповсюдження холодостійких тварин (напр., мамонт, шерстистий носоріг, північний олень). Вимирання гігантських ссавців
Кайнозойська ера (грец. kainos – новий + zoe – життя) – 67 млн років 67 млн років тому Неогеновий період (грец. neos – новий + genos – народження, вік)- 23,5 млн років З’являються ведмеді, борсуки, гієни, мастодонти, гіппаріони, свині, бики, вівці, людиноподібні мавпи. Панування ссавців, птахів (особливо страусів), комах, покритонасінних рослин
Кайнозойська ера (грец. kainos – новий + zoe – життя) – 67 млн років 67 млн років тому Палеогеновий період (грец. palaios – давній + genos – народження, вік) – 42 млн років З’являються плацентарні, предки коней, хижі, гризуни, хоботні і мавпи, парапітеки, дріопітеки. Зменшення площ під вічнозеленими лісами і розширення під листопадною і трав’янистою рослинністю. Вимирання мезозойських рептилій, давніх ссавців
Мезозойська ера (грец. mesos – середній, проміжний + zoe – життя) – 163 млн років 230 млн років тому Крейдовий період (названий за крейдяними породами цього віку в Англії, де вперше був встановлений) – 70 млн років Велике розповсюдження форамініфер, які утворювали значні морські поклади крейди. Розповсюдження комах, костистих риб, поява сучасних земноводних, ящірок, справжніх птахів. Залишки зубастих птахів, сумчастих. Розповсюдження плацентарних ссавців. Швидке вимирання амонітів і більшості плазунів. З’являються мозазаври і покритонасінні. Різке скорочення різноманітності папоротей і хвойних
Мезозойська ера (грец. mesos – середній, проміжний + zoe – життя) – 163 млн років 230 млн років тому Юрський період (названий по горам Юра в Європі) – 58 млн років Найбільш розвинені амоніти, белемніти, іхтіозаври, плезіозаври, птерозаври і динозаври. Розповсюджені головоногі молюски, голкошкірі, костисті риби, ссавці (пантотерії). З’являють- ся птахи і примітивні квіткові рослини. Панування голонасінних. Розповсюджені хвощі і папороті
Мезозойська ера (грец. mesos – середній, проміжний + zoe – життя) – 163 млн років 570 млн років тому Тріасовий період (грец. trias – три; підрозділяється на три відділи) – 35 млн років Широко розповсюджені амоніти, двостулкові молюски. Акули, дводишні риби. З’являються справжні белемніти, костисті риби, перші теплокровні тварини (яйцекладні і сумчасті ссавці). Початок розквіту плазунів – динозаврів, іхтіозаврів, плезіозаврів, птерозаврів. Переважають папороті, гінкгові і хвойні
Палеозойська ера (грец. palaios – давній + zoe – життя) – 340 млн років 570 млн років тому Пермський період (названий за червонокольоровими породами околиць міста Перм) – 55 млн років Розповсюдження земноводних і плазунів. Виникнення звірозубих плазунів. Розповсюджені акули. Вимирання трилобітів. Розповсюдження голона-сінних. З’явились гінкго, хвойні, саговники. Зникнення кам’яновугільних лісів, зменшення хвощів, папоротей
Палеозойська ера (грец. palaios – давній + zoe – життя) – 340 млн років 570 млн років тому Кам’яновугільний період або карбон (названий за місцезнаходження кам’яного вугілля) -75- 65 млн років Розповсюдження коралів, молюсків, наземних членистоногих (багатоніжок, павуків, скорпіонів, прямокрилих комах), акул, дводишних риб. Зменшення кистеперих риб і трилобітів. Розквіт земноводних. З’являються перші плазуни, насінні папороті, хвойні. Значне розповсюдження дерево-подібних папоротей і хвощів, що утворюють поклади вугілля
Палеозойська ера (грец. palaios – давній + zoe – життя) – 340 млн років 570 млн років тому Девонський період (від назви графства Девоншир у Великобританії) – 60 млн років Широко розповсюджені корали, головоногі молюски, панцирні риби. З’являються амоніти, дводишні та кистепері риби. Від останніх виникають стегоцефали – найдавніші земноводні. Виникнення і розповсюдження наземних вищих спорових – з’являються ліси гігантських папоротей, хвощів і плаунів; наприкінці з’являються голонасінні
Палеозойська ера (грец. palaios – давній + zoe – життя) – 340 млн років 570 млн років тому Силурійський період (від назви давнього кельтського племені силурів у Британії) – 30 млн років Широко розповсюджені морські безхребетні – молюски, плечоногі, корали, членистоногі (трилобіти, евриптериди або ракоскорпіони, павукоподібні), панцирні риби. Вихід павуків на сушу. Значне розповсюдження водоростей, переважно морських. З’явились перші наземні рослини – риніофіти. Розвиток грибів
Палеозойська ера (грец. palaios – давній + zoe – життя) – 340 млн років 570 млн років тому Ордовицький період (від назви давнього кельтського племені ордовиків) – 60 млн років Широкий розвиток отримали морські ціанобактерії і морські безхребетні – граптоліти, трилобіти, плечоногі, головоногі, двостулкові та черевоногі молоски, голкошкірі. З’явились перші хребетні тварини – безщелепні панцирні риби.
Палеозойська ера (грец. palaios – давній + zoe – життя) – 340 млн років 570 млн років тому Кембрійський період (лат. Cambria – давня назва Уельсу; названий за Кебрійськими горами півострова Уельс) – 70 млн років Розповсюдження багатоклітинних водоростей, місцями – примітивні наземні форми. Вперше з’являються скелетні організми. Розповсюджені археоціати, черевоногі молюски. З’являються трилобіти, головоногі молюски, губки, форамініфери, примітивні голкошкірі, двостулкові молюски, плечоногі та граптоліти
Протерозойська ера (грец. proteros – більш ранній + zoe – життя) 2030 млн років 2700 млн років тому Розвиток вищих гетеротрофних організмів. Зустрічаються представники основних типів безхребетних тварин, у тому числі червів, членистоногих. Значний розвиток залізобактерій. Розквіт зелених і золотистих водоростей. Виникнення багатоклітинних червоних водоростей. Виникнення еукаріотів. Збільшення вмісту кисню в атмосфері і воді
Архейська ера (грец. archaios – найдавніший) – 900 млн років Можливо, 3500 млн років тому Незначні сліди життя. Поява прокаріотів. Бактерії, ціанобактерії та зелені водорості. У пізніх відкладах зустрічаються багатоклітинні безхребетні – гідроїдні поліпи. Вихід бактерій і ціанобактерій на суходіл. Початок утворення грунту. Накопичення С02 і 02 в атмосфері та воді

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее