Катарина Канивец > Таблиці > 11 клас > Розмноження та індивідуальний розвиток > Порівняльна характеристика нестатевого і статевого розмноження

Порівняльна характеристика нестатевого і статевого розмноження

ВІДМІННІ ОЗНАКИ НЕСТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ СТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ
1 Виникнення у філогенезі Раніше Пізніше
2 Кількість батьківських форм в однієї особини Одна Дві (чоловіча і жіноча)
3 Участь статевих клітин Відсутня Обов’язкова
4 Запліднення Відсутнє Відбувається
5 Нова особина утворюється Із соматичної клітини Із зиготи
6 Основні форми Вегетативне розмноження (поділ, пупкування, фрагментація), спорогенез Без запліднення та із заплідненням
7 Недоліки Обмежує спадкову різноманітність нащадків Складність процесу, менша чисельність нащадків
8 Переваги Створює необмежені умови для збільшення чисельності нащадків Велика спадкова різноманітність нащадків
9 Приклади Характерний для низькоорганізованих форм і вищих рослин Характерний для тварин, рослин і грибів
10 Відсутній У молюсків, членистоногих і хребетних У синьозелених водоростей (ціанобактерій)

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее