Катарина Канивец > Таблиці > Зоологія > Порівняльна характеристика систем органів > Порівняльна характеристика дихальної системи

Порівняльна характеристика дихальної системи

Животные ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Найпростіші Відсутня. Газообмін відбувається через всю поверхню тіла шляхом дифузії
Кишковопорожнинні Відсутня. Газообмін відбувається через поверхню тіла і стінки кишкової порожнини тіла шляхом дифузії
Плоскі черви Відсутня. Газообмін відбувається через покриви тіла шляхом дифузії
Первиннопорожнинні черви Відсутня. Газообмін здійснюється шляхом дифузії через шкірні покриви, а також через порожнину кишечника
Кільчасті черви Газообмін здійснюється через шкіру шляхом дифузії (завдяки великій кількості кровоносних судин у шкірі та швидкому руху крові, інтенсив ність газообміну значно підвищується). У деяких хижих багатощетинко вих кільчаків по боках сегментів є розгалужені сегменти, які відіграють роль зябер*
Молюски Зябра (двостулкові, головоногі) і легені (черевоногі)
Членистоногі Зябра (у ракоподібних), трахеї та легеневі мішки (у павукоподібних), трахеї (у комах)
Ланцетники Численні зяброві щілини (близько 150 пар), які пронизують глотку
Риби Зябра. Є додаткові органи для дихання атмосферним повітрям: легені (дводишні риби), лабіринтовий орган (акваріумні рибки Макроподи), ділянки ротової порожнини, глотки і задньої кишки, плавальний міхур
Земноводні Чотири способи дихання: легеневе (у дорослих особин є парні легені, які являють собою тонкостінні комірчасті мішки з малою поверхнею), шкірне (шкіра містить велику кількість кровоносних судин’), ротове (дифузія газів через ротовий епітелій) і зяброве (у личинок). Дихальні шляхи: ніздрі, ротова порожнина, трахейно-гортанна камера. Голосовий апарат
Плазуни Парні легені, які являють собою тонкостінні комірчасті мішки з великою кількістю внутрішніх перетинок. Дихальні шляхи: ніздрі, гортань, трахея, два бронхи. Реберний тип дихання*
Птахи Парні легені, які являють собою щільні губчасті тіла, є вторинні бронхи, парабронхи і бронхіоли. Дихальні шляхи: ніздрі, носова порожнина, верхня гортань, трахея з голосовим апаратом у нижній гортані, бронхи. Є повітряні мішки (9-І І), які забезпечують подвійний тип дихання
Ссавці Парні легені альвеолярної будови з великою площею поверхні (перевищує площу поверхні тіла у 50-100 разів). Дихальні шляхи: ніздрі, носова порожнина, гортань з голосовими зв’язками, трахея, головні бронхи, які розгалужуються у легенях до бронхіол. Реберний і діафрагмальний тип дихання

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее