Біосфера та її межі

1. В якій із оболонок Землі знаходиться озоновий екран:
2. Поняття біосфера запропонував:
3. Сукупність усіх біогеоценозів Землі, єдина глобальна екосистема вищого порядку це:
4. Новий стан біосфери, за якого визначальним фактором стає розумова діяльність людини це:
5. Сукупність усіх організмів нашої планети Вернадський назвав:
6. Майже весь атмосферний кисень має походження:
7. У накопичені кремнеземних осадових порід брали участь:
8. Процес розкладання органіки до неорганічних сполук для засвоєння рослинами:
9. Зменшення товщі родючого шару грунтів внаслідок розмивання водою або видування вітром:
10. Кислотні дощі спричинені забрудненням атмосфери:
11. Цвітіння води виникає внаслідок потрапляння у воду сполук:
12. Пристосування певного виду до умов місцевості, де він раніше не мешкав називається:


x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее