Основи екології

1. Назву екологія запропонував видатний вчений:
2. Значення інтенсивності дії фактора, за якими існування організмів стає взагалі неможливим називають:
3. Такий тип співіснування різних видів, від якого вони отримують взаємну користь називається:
4. Завдяки яким променям можливий фотосинтез:
5. Найстабільнішим екологічним фактором є:
6. На зміну світлового періоду доби у рослин виділяються:
7. Закон конкурентного виключення сформулював:
8. Просторове і трофічне положення популяції певного виду в біогеоценозі:
9. Життєва форма це:
10. Енергія при передачі між організмами в біогеоценозі:
11. Рослиноїдні тварини є:
12. Біотичну частину біоценозу складають:


x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее