Катарина Канивец > Питання і відповіді > 10 клас > Що таке білки? Опишіть будову і функції

Що таке білки? Опишіть будову і функції

Білки – це біополімери, які:

 • Переважають кількісно в клітинах
 • Мономер – амінокислоти
 • Білок характеризується постійним складом амінокислотних залишків і їх певною послідовністю.
 • 20 амінокислот
 • Кожна амінокислота складається з аміногрупи (лужні властивості) і карбоксильної групи (кислотні). Радикал в кожній амінокислоти різний.
 • Основні амінокислоти – залишки, яких входять до складу білків.
 • Незамінні амінокислоти в організмі людини не синтезуються і надходять із продуктів (їх синтезують рослини, гриби, бактерії).
 • Повноцінні білки – ті, що містять усі незамінні амінокислоти.
 • Незамінні амінокислоти: валін, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, треонін, триптофан, фенілаланін.
 • Незамінні амінокислоти у дітей: аргінін і гістидин.
 • Напівзамінні амінокислоти: аргінін, тирозин, гістидин.

Рівні організації білків

Рівень Має вигляд (назва) Тип зв’язку Між якими атомами
I Поліпептидного ланцюга Пептидний (по природі ковалентний) С-N
II А- спіралі, або в-складки, радикали ззовні спіралі Водневий О-Н різних витків
III Глобула з’єднання декількох спіралей Йонний. Гідрофобний. Дисульфідний (цистеїн). Водневий -
IV Функціональна одиниця – це з’єднання декількох глобул Вандер-ваальсові сили -

Поліпептиди – структури, які складаються з великої кількості амінокислотних залишків. Поліпептиди з високою молекулярною масою називають білками (понад 6000).

Класифікая по конформації

Фібрилярні Глобулярні
Видовжені, паралельно розташовані поліпептидні ланцюги, нерозчинні у воді, структурна функція (кератин – волосся людини і шерсть тварин) Щільно скручені поліпептидні ланцюги, кулька, розчинні у воді та солоних розчинниках, гемоглобін, пепсин.

Протеїни – прості білки, складаються лише з амінокислотних залишків, протеїди крім амінокислот містять ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти.

Денатурація – руйнування всіх структур білка, крім первинної під впливом кислот, лугів, важких металів.

Ренатурація – відновлення початкового стану білкової молекули. Постійно відбувається часткова оборотна денатурація (рухова активність, передача сигналів).

Деструкція – процес порушення первинної структури білків, завжди необоротно. Кератин витримує низьку і високу температуру.

Функції білків

Клас білків Приклад
Ферменти Рибонуклеаза
Трипсин
Транспортні білки Гемоглобін
Альбумін сироватки
Міоглобін
В1-ліпопротеїн
Харчові білки Гліадин (пшениця)
Яєчний альбумін
Казеїн (молоко)
Ферітин
Скорочувальні та рухові білки Актин
Міозин
Тубулін
Дінеїн
Структурні білки Кератин
Фіброїн
Колаген
Еластин
Протеоглікани
Захисні білки Антитіла
Фібриноген
Тромбін
Ботулічний токсин
Дифтерійний токсин
Зміїні отрути
Рицин
Регуляторні білки Інсулін
Гормон росту
Кортикотропін
Репресори

Властивості ферментів

 • Забезпечують процеси біокаталізу.
 • Складається з білкової і небілкової частини (катіони, аніони, похідні вітамінів).
 • Білкова частина визначає специфічність, небілкова – активність.
 • Фермент активний лише тоді, коли білкова частина з’єднується з небілковою.
 • Фермент може містити декілька активних центрів.
 • Прискорює реакції в 100-1000 разів.
 • Виявляють свою активність лише за певної температури і рН.
 • Ферментативні реакції відбуваються у декілька етапів.
 • Фермент-субстратний комплекс нестійкий.
 • В ході реакції ферменти не витрачаються.
 • Деякі ферменти беруть участь у транспортуванні речовин крізь мембрани.

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее