Катарина Канивец > Питання і відповіді > 10 клас > Яким чином і чому гинуть клітини багатоклітинного організму?

Яким чином і чому гинуть клітини багатоклітинного організму?

Загибель клітини може бути зумовлена різними причинами і відбувається двома шляхами: некроз (процес дегенерації клітини) та анаптоз (програмований процес саморуйнування клітини).

Некроз клітин спричиняється гіпоксією, токсичною дією, імунізацією, механічною дією тощо. При цьому настає запалення, що проявляється в альтерації, транссудації та регенерації. Так розвивається запалення, міокардіт, цироз тощо. У цих випадках разом з лізисом виходять ліпази, протеїнази, фосфоліпази, тощо, і відбувається лізис клітини. Після цього настає фаза регенерації клітин.

Анаптоз клітин. У більшості випадків програмована загибель клітин є наслідком їх активної реакції на специфічний фізіологічний сигнал. Під час цієї реакції реалізується спеціальна генетична програма, яка спрямована на деградацію ДНК.
Анаптоз як біологічне явище у своєму розвитку проходить дві дискретні фази: утворення анаптозних тіл та їх фагоцитоз і руйнування сусідніми клітинами різного типу. Клітина втрачає свої мікроворсини (якщо вони є), десмосоми і відокремлюється від своїх сусідів (якщо вона в шарі), ЇЇ цитоплазма і органели конденсуються, а хроматин ядра збирається в щільні великі маси під ядерною оболонкою. Регенерації при анаптозі не буває, чим відрізняється анаптоз від некроза. Причиною анаптозу можуть бути недостатність білоксинтезуючого апарата, накопичення соматичних мутацій, у разі досягнення критичних значень яких клітина гине; помилки під час поділу клітин та синтезу білка особливо часті у пізніх поколінь.


x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее