Катарина Канивец > Питання і відповіді > 10 клас > Класифікація організмів за способом живлення

Класифікація організмів за способом живлення

Всі живі організми поділяються на дві основні категорії, а саме автотрофи і гетеротрофи. В свою чергу автотрофи включають у себе фотосинтетиків і хемосинтетиків, а гетеротрофи – сапротрофів і паразитів. Дамо визначення.

Автотрофи – це організми, які синтезують органічні речовини з неорганічних (всі зелені рослини – водорості, вищі спорові, голонасінні, покритонасінні та деякі бактерії).

Фототрофи (фотосинтетики) – це тип автотрофів, які для живлення використовують явище фотосинтезу, тобто із неорганічних речовин (СО2 і Н2О) синтезують органічні – крохмаль, інулін за допомогою енергії сонячного світла, при цьому побічним продуктом світлової фази фотосинтезу є кисень, а основні – АТФ и НАДФ (всі зелені рослини).

Хемотрофи (хемосинтетики) – тип автотрофів, які для отримання органічних сполук використовують не енергію сонячного світла, а енергію окиснення інших неорганічних сполук, наприклад нітрифікуючи бактерії, сіркобактерії та залізобактерії.

Гетеротрофи – організми, які живляться готовими органічними речовинами (самі не синтезують собі їжу, як автотрофи) – всі тварини, гриби, деякі бактерії.

Сапротрофи – тип гетеротрофів, який живиться відмерлими рештками, в ланцюгу живлення їх називають редуценти, тобто деструктори мертвої органіки, або простіше кажучи санітари лісу (їжаки, гієни, грунтові черви, деякі комахи).

Паразити – тип гетеротрофів, які не вбивають хазяїна, а довгий час живуть за рахунок нього. Бувають ектопаразити (тобто зовнішні п’явки, кліщ) та ендопаразити, такі як бичачий ціп’як, ехінокок. І є ще паразити на генетичному рівні – це віруси, хоча їх не можна віднести до гетеротрофами.


x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее