Катарина Канивец > Питання і відповіді > 10 клас > Назвіть видатних учених-біологів України, і в чому їхній внесок у розвиток науки?

Назвіть видатних учених-біологів України, і в чому їхній внесок у розвиток науки?

Наукові системи в сучасному їх розумінні сформувалися в кінці XIX та на початку XX століть. За часом можна виділити 3 групи видатних вчених-біологів:
1) Вчені XIX сторіччя – 1.1. Мечников (1845 – 1916), І.М. Сеченов (1829 – 1905), В.А. Бец (1834 – 1894), Б.Ф. Веріго (1860 – 1925) та ін.
2) Вчені першої половини XX сторіччя – О.О. Богомолець (1881 – 1946), Д.К.Заболотний (1866 – 1929), В.І. Вернадський (1863 – 1945), О.В. Палладій (1885- 1972) та ін.
3) Сучасні вчені.
У відповіді не передбачалося навести перелік конкретної групи науковців. Досить було продемонструвати обізнанність стосовно історії розвитку якоїсь певної галузі біології або ж процитувати відомих творців біологічної науки будь-якого періоду, наприклад: М.Г. Холодний (1882 – 1953) – ботанік, фізіолог рослин і мікробіолог. Працював близько 30 років у Інституті ботаніки НАН Украхїни, який тепер носить його ім’я. Один із засновників вчення про фітогормони (фітогормональна теорія тропізмів Холодного-Вента). В.М. Ремесло (1907 – 1983 – селекціонер рослин. Тривалий час очолював науково-дослідний інститут селекції і насінництва пшениці. Розробив оригінальні методи селекції, в основі яких лежить спрямована зміна ярових форм в озимі та озимих у ярові під дією факторів зовнішнього середовища, вивів ряд сортів озимої пшениці, які широко використовуються і сьогодні. Д.М. Гродзінський (1929) – фізіолог рослин і біофізик. Тривалий час очолював Інститут фізіології рослин НАН України. Основні наукові праці присвячені променевій патології клітинних і тканевих регуляторних мехнізмів. Сформулював основи теорії надійності рослинного організму.


x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее