Катарина Канивец > Питання і відповіді > 10 клас > Поясніть функції одномембранних органел

Поясніть функції одномембранних органел

Одномембранні органели:

 • Апарат Гольджі
 • Ендоплазматична сітка
 • Вакуоля
 • Пероксисоми
 • Лізосоми

Функції одномембранних органел:

Ендоплазматична сітка

Має вигляд: система порожнин у вигляді мікроскопічних канальців та їхніх розширень, обмежених мембраною, які сполучаються між собою. Транспорт речовин

Зерниста ЕПС:

 • Формування зовнішньої оболонки ядра в період між двома поділами клітин
 • Біосинтез білків
 • Накопичення білків у порожнинах канальців, розподілення між різними ділянками клітин
 • Білки набувають просторової структури до них приєднуються небілкові частини
 • Бере участь у синтезі компонентів клітинних мембран
 • Утворення ферментів лізосом на рибосомах ЕПС
 • Утворення вакуолі рослинних клітин

Незерниста ЕПС:

 • Синтез ліпідів, вуглеводів, гормонів ліпідної природи, які накопичуються у її порожнинах
 • Процес обміну деяких полісахаридів (наприклад, глікогену)
 • Накопичення і знешкодження отруйних для організму сполук, які згодом виводяться з клітин (клітини печінки)

Апарат Гольджі

  Має вигляд: купка плоских цистерн, оточених мембраною. Цистерни полярні. Транспорт речовин

 • Накопичення і зміна деяких сполук (наприклад, білки)
 • Синтез деяких полісахаридів, які можуть сполучатися з білками, що надійшли із зернистої ЕПС
 • Утворення фрагментів целюлозної клітинної стінки в рослинних клітинах, а в клітинах членистоногих – хітинової кутикули
 • Утворення лізосом
 • Приймає участь у побудування плазматичних мембран
 • Утворення акросоми – елемента сперматозоїда
 • Утворення скоротливих вакуолей прісноводних одноклітинних

Лізосоми

 • Процеси внутрішньоклітинного травлення
 • Знищення дефектних органел
 • Зникнення хвоста у пуголовків

Вакуоля

 • Має вигляд: порожнини у цитоплазмі, заповнені рідиною і оточені мембраною
 • Підтримання тургору
 • Забезпечення збереження форми клітин
 • Містять запасні речовини

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее