Катарина Канивец > Питання і відповіді > 10 клас > Поясніть механізми транспорту речовин через мембрану клітин

Поясніть механізми транспорту речовин через мембрану клітин

Існує два основних механізми транспору через клітинні мембрани, а саме активний і пасивний транспорт. Принципова різниця між ними полягає у тому, що активний транспорт відбувається за рахунок енергії АТФ проти градієнта концентрації, тобто із зони меншої концентрації в зону більшої.

Типи пасивного транспорту: дифузія, полегшена дифузія, осмос.

Дифузія – тип транспорту, який відбувається через пори в мембрані, таким чином проходять кисень та вуглекислий газ.
Полегшена дифузія відрізняється від звичайної участю спеціальних мембранних білків, які можуть змінювати свою конформацію, полегшуючи проходження через них речовин.
Осмос – рух води через напівпроникну мембрану за градієнтом концентрації. Вода рухається через аквапорини – спеціальні канали.

Активний транспорт відбувається за рахунок насосів та екзо- і ендоцитозу. Наприклад, Na+/K+ насос, який після нервового імпульсу перекачує калій всередину клітини, а натрій поза неї проти градієнта концентрації. Різновидами ендоцитозу є фагоцитоз і піноцитоз. Фагоцитоз – це активне захоплення твердих решток, а піноцитоз – рідких.


x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее