Катарина Канивец > Питання і відповіді > 10 клас > Поясніть роль двомебранних органел в пластичному та енергетичному обміні клітини

Поясніть роль двомебранних органел в пластичному та енергетичному обміні клітини

Двомембранними органелами є хлоропласти, мітохондрії та ядро. Пластичний обмін – це сукупність усіх процесів синтезу (фотосинтез, хемосинтез, синтез білка). Енергетичний обмін – навпаки розпад (розщеплення білків, жирів, вуглеводів). Відома роль хлоропластів у процесі фотосинтезу, у них проходить світлова фаза (на тилакаїдах) і темнова фаза (в стромі). Наслідком фотосинтезу є утворення вуглеводів – крохмалю та виділення кисню. В синтезі білка звичайно найважливіша роль відводиться ядру, тому що у ньому зберігається вся інформація саме про білки у вигляді генів. В енергетичному обміні приймають участь мітохондрії (третій етап), в них відбувається цикл Кребса та ланцюг перенесення електронів на кристах і як наслідок утворюється 36 молекул АТФ. Щодо позаядерної спадковості, то відомо що вона визначається генами, які знаходяться в ДНК мітохондрій і пластид, а спадкова інформація передається по материнській лінії.


x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее