Катарина Канивец > Питання і відповіді > 10 клас > Поясніть залежність форми та будови клітин від функції, яку вони виконують

Поясніть залежність форми та будови клітин від функції, яку вони виконують

Взаємозв’язок будови і функції спостерігається у всіх без винятку клітинах, незалежно від того, чи одноклітинні це організми, чи багатоклітинні. Ця дуже важлива закономірність виникла внаслідок природного відбору. Простежити цю закономірність можна на прикладі клітин будь-якої живої тканини.

Розглянемо епітеліальні клітини тварин. Однією з їх функцій є захисна. Тому плоский епітелій містить невелику кількість міжклітинної речовини (зменшується тертя, і клітини, які щільно прилягають одна до одної, нелегко відокремити від місць їх прикріплення).

Ще більше ця залежність проглядається у нервових клітинах тварин. Вся їх будова пов’язана з проведенням нервового імпульсу – наявність довгих та коротких відростків (аксони, дендрити), наявність мембранного потенціалу, синапс, міхурці, які містять медіатор і вивільнюють його в синаптичну щілину під час проходження імпульсу, рецептори у постсинаптичного нейрона, чутливого до медіатора.

Така залежність існує і в рослинному світі. Приклад тому – ситовидні трубки рослин. Виконуючи функцію проведення води та поживних речовин вниз стеблом, ці клітини дуже змінились. Цитоплазма їх притиснута до стінки клітини, власне клітина має вигляд циліндра з отворами в торцях. Ці отвори становлять собою видозмінені плазмодесми, заповнені спеціальним флоемним білком, який відіграє важливу роль під час переносу речовин шляхом електроосмосу.

Наочним прикладом взаємозв’язку структури і функції є диференціація клітин двошарового багатоклітинного організму поліпа гідри. Так, шкірно-м’язові клітини, що забезпечують рух гідри та її захист від навколишнього середовища, в своїй основі мають м’язове волоконце, яке здатне скорочуватись. Стрекальні клітини, що забезпечують харчування та захист від ворогів, мають в своєму складі стрекальні капсули, заповнені отрутою, стрекальні нитки та чутливий нервовий волосок. Прикладів цього взаємозв’язку безліч.


x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее