Катарина Канивец > Питання і відповіді > 10 клас > Виявіть ознаки схожості та відмінності рослинної та тваринної клітин

Виявіть ознаки схожості та відмінності рослинної та тваринної клітин

Клітина – елементарна одиниця живої системи. Специфічні функції в клітині розподілені між органоїдами – внутрішньо клітинними структурами. Не дивлячись на різноманіття форм, клітини різних типів схожі в своїх головних структурних особливостях.

Загальні ознаки рослинної і тваринної клітин.

 • Єдність структурних систем – цитоплазми і ядра.
 • Схожість процесів обміну речовин і енергії.
 • Єдність принципу спадкового коду.
 • Універсальна мембранна будова.
 • Єдність хімічного складу.
 • Схожість процесу ділення клітин.

Структури і органоїди рослинної клітини (ті, що є тільки в рослинній клітині).

1. Клітина стінка рослин містить целюлозу. Целюлоза – це вуглевод (полісахарид), який складається з залишків глюкози.

Функції клітинної стінки:

 • Зовнішній скелет рослини.
 • Протидіє тиску центральної вакуолі – тургор.
 • Обмін речовин між внутрішнім середовищем клітини і зовнішнім простором, що оточує клітини.
 • Наявність в оболонках сусідніх клітин пор забезпечує сполучення клітин між собою – плазмодесми.
 • 2. Вакуолі – порожнини в протопласті еукаріотичних клітин, похідне ендоплазматичної сітки. Містить клітинний сок, що складається з води, органічних і неорганічних речовин. До його складу входять пігменти (колір) і запасні речовини.

Функції вакуолі:

 • Створення внутрішнього середовища клітини за допомогою регуляції водно-сольвого обміну.
 • Підтримання тургорного гідростатичного тиску.
 • Накопичення поживних речовин.

Осмос – дифузія молекул води через напівпроникну мембрану за градієнтом концентрації.
Плазмоліз – нестача води в клітин, при знаходженні її в гіпертонічному розчини (сильно солоний розчин).Проявляється цей процес у відшаруванні плазматичної мембрани від клітинної стінки, тобто у зменшені об’єму протопласта. Якщо клітини помістити у гіпотонічний розчин буде спостерігатися явище деплазмолізу, тобто повернення до нормального стану.
3. Пластиди – забезпечують фотосинтез або забарвлення. Поділяються на хромопласти (червоні), хлоропласти (зелені), лейкопласти (білі).


x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее