Катарина Канивец > Питання і відповіді > 10 клас > Опишіть властивості води та її значення

Опишіть властивості води та її значення

60-70% вміст води у живих організмах. Медузи 98%. Універсальним розчинником є вільна вода.
Фізичні властивості води:

 1. Висока питома теплоємність
 2. Висока теплота пароутворення
 3. Рухомість молекул
 4. Зчеплення і поверхневий натяг
 5. Щільність води при замерзанні
 6. Колоїдна структура
 7. Найбільша густина води при температурі 4С

Структура води:

Молекули води між собою з’єднані водневим зв’язком. За хімічною природою він слабший за ковалентний в 15-20 разів. Міцність останнього забезпечується з’єднанням атомів за рахунок неспарених електронів. Тобто атоми, а саме оксисен (О) і гідроген (Н) в молекулі води сполучаються ковалентним зв’язком, чим і обумовлена нерозривність молекул води.

Молекула води електронейтральна, бо на її полюсах розміщені позитивні (Н) і негативні (О) заряди. Це визначає полярність води.
Полярність робить води прекрасним розчинником. Електростатичне тяжіння між полярними молекулами води й йонами сильніше, ніж між катіонами і аніонами.

Гідрофільні сполуки – сполуки, що здатні розчинятися у воді (більшість солей), гідрофобні – сполуки (майже всі жири, деякі білки), які не взаємодіють з водою.

Гідроліз – розщеплення органічних сполук з приєднанням до місця розриву іонів молекули води (Н та ОН).

Адгезія – зчеплення молекул води між собою. Когезія – зчеплення молекул води з іншими молекулами.

Біологічні властивості води:

 1. Полярний розчинник
 2. Транспіраційний потік в рослинах
 3. Осмос
 4. Розширення при замерзанні
 5. Метаболічні функції
 6. Смазуючі властивості
 7. Терморегуляція
 8. Прозорість
 9. Сила міжмолекулярного зчеплення
 10. Тургор в клітинах та об’єм в клітинах
 11. Структурна – створює структурний прошарок між полярними кінцями білків і ліпідів у біологічних мембранах
 12. Субстрат у синтезі біологічних речовин
 13. Електродонорна – джерело електронів в фотосинтезі

Значення солей:

 1. Різна концентрація К+ і Nа+ – різниця електричних потенціалів – передача нервових імпульсів, транспорт речовин через мембрани
 2. Са і Мg – регуляторна функція та активація багатьох ферментів
 3. CaCO3 – фораменіфери, SiO2 або SrSO4 (сульфатнокислий стронцій)- радіолярії
 4. Залишки сульфатної кислоти роблять розчинними нерозчинні сполуки – виведення сполук з клітин

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее