Катарина Канивец > Питання і відповіді > 10 клас > Опишіть властивості живого

Опишіть властивості живого

 1. Живі системи стосовно навколишнього середовища є відкритими системами, тобто їм властивий обмін речовин і енергії.
 2. Єдність хімічного складу. До складу живих організмів входять ті самі хімічні елементи, що й до об’єктів неживої природи. Однак співвідношення елементів у живому та неживому не є однаковим. У цьому і полягає єдність хімічного складу живих не живих об’єктів. У живих організмах переважають чотири органогенні макроелементи: оксисен, нітроген, гідроген і карбон.
 3. Всі живи організми за елементарну одиницю життя мають клітину.
 4. Складність і високий ступінь організації живої матерії.
 5. Підтримування життя пов’язане із само відтворюванням, тобто розмноженням.
 6. Спадковість – це здатність передавати свої ознаки наступним поколінням.
 7. Мінливість – здатність змінюватися в процесі індивідуального розвитку, також притаманне тільки живому.
 8. Ріст і розвиток – кількісні та якісні зміни відповідно. Розвиток може бути індивідуальним та історичним. Протягом індивідуального розвитку поступово і послідовно проявляються всі властивості даного організму. Історичний розвиток супроводжується утворенням нових видів і прогресивним ускладненням живих систем.
 9. Подразливість. Реакції організмів на дію подразника, які ускладнюються з підвищенням рівня організації життя. Наприклад, навіть організми позбавлені нервової системи можуть реагувати на зміну концентрації поживних речовин, або дію світла.
 10. Дискретність – важлива загальна властивість матерії. Дискретність означає роздільність форм існування.
 11. Авторегуляція – здатність підтримувати стабільність зовнішнього та внутрішнього середовища.
 12. Ритмічність. Періодичні зміни у навколишньому середовищі значно впливають на живу природу, формуючи власні ритми живих організмів, що залежать від Сонця, Землі, Місяця. Ритмічність спрямована на узгодження функцій організмів із навколишнім середовищем.
 13. Еволюційні зміни.

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее