Катарина Канивец > Питання і відповіді > Ботаніка > Які заходи Ви знаєте та можете запропонувати для збереження видової різноманітності рослин?

Які заходи Ви знаєте та можете запропонувати для збереження видової різноманітності рослин?

На сьогодні людство має багато прикладів втрати або зменшення до критичної кількості багатьох видів рослин. Втрата будь-якого виду – це не тільки зменшення видової різноманітності, а й незворотне руйнування рослинного угруповання, збалансованого впродовж тисячоліть. Це втрата генофонду, втрата ще непізнаної користі від рослини як для людини, так і для природи.
Конкретні заходи, які вже успішно використовуються з метою збереження видової різноманітності рослин:

 1. Оскільки вид зникає не відразу, а шляхом скорочення і поступової загибелі популяцій, не допускати зменшення чисельності здорових особин рослин нижче за критичну (порогову) величину, яка визначена в межах від 500 до кількох тисяч екземплярів.
 2. Чим меншу площу займають популяції, тим більший ефект їх ізоляції. Щоб попередити передчасне виродження або зникнення виду, створюють “екологічні коридори” для зустрічних переміщень, штучне пересаджування певної кількості екземплярів, підсів насіння зникаючих видів на ділянках, де вони росли, тощо.
 3. Зберігати все флористичне багатство і фітоценотичну різноманітність рослинних угруповань, поєднуючи це з раціональним використанням і відтворенням рослинних ресурсів.
 4. Зберігати і охороняти водно-болотяні угіддя.
 5. Охороняти водні екосистеми і басейни малих річок.
 6. Запобігати шкідливій дії прогнозованих стихійних явищ.
 7. Охороняти види тварин, які є або запилювачами, або розповсюджувачами рослин, особливо тих, які знаходяться на межі зникнення.
 8. Ліквідовувати або зводити до мінімуму ерозійні процеси на територіях, де ростуть ендемічні або рідкісні рослини.
 9. Регламентувати використання пестицидів і особливо гербіцидів.
 10. Переходити на безвідходні виробництва і створювати ефективні очисні споруди, які запобігають ушкодженню рослин забруднювачами.
 11. Розширювати площі і збільшувати кількість природоохоронних територій, де створюються найкращі умови збереження біорізноманіття.
 12. Активізувати природопросвітницьку діяльність державних і громадських установ та організацій.
 13. Дотримуватись на всіх рівнях законів про охорону природи.
 14. Здійснювати кваліфіковану планову заготівлю лікарської сировини лише у визначених місцях або введення в культуру цінних для господарства видів.
 15. Створювати банки генів зникаючих видів рослин.
 16. Забезпечувати ефективні природоохоронні заходи при проведенні лісозаготівель особливо в гірських районах.
 17. Дотримуватись принципу: від пасивної охорони того, що залишилося, до керованого збереження і розвитку біорізноманіття.

x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее