Катарина Канивец > Питання і відповіді > Біологія людини > Під впливом яких факторів і яким чином відбувається скорочення м’язів?

Під впливом яких факторів і яким чином відбувається скорочення м’язів?

Факторами, що викликають скорочення скелетних м’язів, можуть бути фізичні та хімічні подразники, вольові зусилля людини чи тварини. Всі вони здійснюють свій вплив через рефлекторну дугу, яка зв’язує сигнал з рецептора, на який діє подразник, з м’язовою клітиною, що скорочується.

Рефлекторна дуга, що зв’язує нервову систему з скелетним м’язом, розпочинається з чутливого нервового закінчення на м’язі. Від цього закінчення йде нервове волокно до задніх рогів спинного мозку. Чутливі ядра задніх рогів спинного мозку зв’язуються безпосередньо або через вставні нейрони з передніми (моторними) рогами спинного мозку, а останні через рухливий нерв зв’язуються з моторними бляшками на м’язі, що передають нервовий імпульс безпосередньо на м’яз. Ядра задніх рогів спинного мозку зв’язуються також з головним мозком, мозочком та корою великого мозку, а ті, в свою чергу, через нейрони зв’язуються з моторними ядрами передніх рогів спинного мозку і таким чином впливають на функцію скелетного м’яза. Рефлекторна дуга, яка йде через задні роги спинного мозку, вестибулярний апарат головного мозку і моторні ядра спинного мозку, має особливе значення. За умов виключення свідомості (сон) ця рефлекторна дуга забезпечує високу точність руху м’язів, і людина може ходити в малодоступних при свідомості місцях. Це – сомнабулізм. За включення кори згадана рефлекторна дуга вже не забезпечує високої точності рухів, і людина падає.

Основою скорочення скелетного м’яза є взаємодія двох білків – міозину і актину. Згідно з теорією “ковзаючих ниток” актин ковзає по міозину. А відбувається це ковзання завдяки тому, що містки з міозину з’єднуються з актином і, випрямляючись, пересовують його вподовж міозину. Такий процес можливий тільки в присутності іонів кальцію. Присутність або відсутність іонів кальцію між актином та міозином регулюється саркоплазматичним ретикулумом. Останній зв’язується з моторною бляшкою плазматичної мембрани. Отже, нервовий імпульс з моторних ядер передніх рогів спинного мозку через моторну бляшку на плазматичній мембрані скелетного м’яза переходить на саркоплазматичний ретикулум. Останній при цьому випускає накопичені в ньому йони кальцію, які входять між актином і міозином і зумовлюють скорочення м’яза, змушуючи нитки актину ковзати по міозину.


x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее