Еволюційне вчення

1. Наука про викопні організми називається:
2. Правильним є твердження про еволюцію з точки зору Дарвіна:
3. Для пояснення походження кількох видів від спільного предка Дарвін ввів поняття:
4. Здатність уподібнюватися за забарвленням, формою, поведінкою організмів одного вида іншим називається:
5. Середовище еволюційних процесів:
6. Бактерії і лишайники відносяться до:
7. Біогеоценози, умови довкілля яких постійно змінюються називаються:
8. Загибель особин на будь-якому етапі індивідуального розвитку, коли вони не залишають нащадків називається:
9. Рушійний добір відбувається за:
10. Явище поліморфізму спричиняє:
11. Ознаки, унікальні для особин певного виду називають:
12. Сукупність еволюційних процесів, які сприяють утворенню надвидових систематичних категорій:


x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее