Колонія – сукупність особин, органічно пов’язаних між собою. Колонії утворюються в результаті незавершеного процесу поділу або брунькування. Представлена загальним тілом, яке не належить окремо жодній особині (зооїду).

Мономорфна колонія - колонія, в якій всі зооїди мають однакову будову.

Поліморфна колонія – колонія, в якій спостерігається диференціювання особин в залежності від виконуваних ними функцій.

Колоніальними організмами є деякі водні безхребетні тварини (губки, кишковопорожнинні, моховатки та ін.).

Рис. Так виглядають під мікроскопом колонії гідроїдів: 1 – еувдендріум (Eudendrium); 2 – Коріне (Соrynе), 3 – обелія (Obelia), 4 – аглаофенія (Aglaophenia)


x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее