Катарина Канивец > Питання і відповіді > 11 клас > Механізм виникнення нових видів

Механізм виникнення нових видів

У наш час вивчено різні шляхи виникнення нових видів, серед них і вказані,
а) Подвоєння генетичного матеріалу найчастіше буває у квіткових рослин. Це поліплоїдна заміна каріотипу може відбуватися внаслідок порушення мейозу – затримується розходження хромосом. Поліплоїдні особини, що виникають, дають життєздатне потомство тільки у разі схрещування їх з особинами, що несуть таку саму кількість хромосом. Поліплоїдні види відомі в родах пшениці, картоплі, тютюну, хризантем тощо.

б) Поступове нагромадження змін, які зберігаються шляхом відбору в конкретних умовах. Це основний шлях видоутворення. Відбувається він постійно в природі. Зокрема, в популяціях, що потрапили в нові умови (при розширенні ареалу), або при зміні умов виникають спадкові перетворення; відбувається боротьба за існування, діє природний відбір. Виживають і залишають потомство особини з корисними в даних умовах змінами. З часом це веде до зміни генофонду популяції, що є початком виникнення нового виду.

в) Мутації, які перешкоджають розмноженню і ведуть до виникнення репродуктивної ізоляції в середині первісно єдиної популяції внаслідок хромосомних перебудов. Такий спосіб характерний для дрозофіл та інших тварин і рослин.

Отже, новий вид може виникнути внаслідок дії всіх перерахованих вище умов (а,б,в). Постійно, хоча дуже повільно, в природі відбувається поступове накопичення змін, які зберігаються відбором в даних локальних умовах.


x
Пора готовиться к ЗНО!

Набираем последние группы "Интенсив"

Лучшие курсы для подготовки к ЗНО в Киеве!
Начало занятий 16 февраля.

Подробнее